středa 14. října 2009

Robotická včela - projekt na Harvardu

Všeobecná informace o projektu "RoboBees" Inspirovaným biologií včely a chováním včelstva... (odkaz na zdroj článku)

Projekt má za cíl pokrok v miniaturní robotice a navrhnout kompaktní energetické zdroje výkonu; podnítit inovace v počítačích s ultranízkým výkonem a s chytrými senzory; zdokonalit koordinační algoritmy k řízení více nezávislých strojků. Mimochodem robotická včela nemá žihadlo...

robobbee.jpg

Multidisciplinární tým počítačových vědců, inženýrů, a biologů na Harvardu získal nadaci ($10 million National Science Foundation (NSF) Expeditions) v grantu pro  RoboBees, kolonie malých mobilních robotických zařízení.

Vize a cíle

Představa spolupracovníků je taková, že výzkum inspirovaný přírodou by mohl vést k většímu pochopení jak uměle napodobit kolektivní chování a "inteligenci" včelstva; podporovat nové metody pro návrh a stavbu elektronického náhradního nervového systému schopného vycítit a obratně se přizpůsobit měnícímu prostředí; pokročilá práce na konstrukci malých létacích strojků.

V širším měřítku vědci očekávají, že přístrojky otevřou široký rozsah objevů a praktických inovací, prosazující se v oblastech od entomologie a vývojové biologie k amorfním počítačům a elektrotechniky .

Spolu s Muzeem vědy (Museum of Science, Boston), vytvoří tým interaktivní výstavu k učení a inspiraci budoucích vědců a inženýrů.

Tělo, mozek, a včelstvo


bee diagram

Od much k rybám a rakům, malý hmyz a živočichové byli dlouho ideální modely pro robotiku a počítačové vědce. Včely například mají nesrovnatelnou eleganci v letu, sviští od květu na květ snadno a vznáší se stabilně s těžkým nákladem.

Tělo

Za podpory existujících průlomů mikrobiotické laboratoře profesora Wooda, který provedl první úspěšný let robotické mouchy v roce 2007, tým bude zkoumat způsoby napodobení takového činu, ve svých navržených zařízeních. Navíc dosažení samostatného letu bude vyžadovat kompaktní vysoceenergetické zdroje a doprovodnou elektroniku, integrovanou přímo do tělesa strojku.

Mozek

Jedna z nejkomplikovanějších oblastí bádání vědců se bude zabývat vytvoření sady umělých chytrých čidel, podobných včelím očím a tykadlům. Profesor Wei vysvětluje, že konečný cíl je navrhnout dynamický hardware a software, který slouží jako mozek zařízení, řídí a monitoruje let, zjišťuje objekty jako jsou další roboti, a koordinuje jednoduché rozhodování.

Včelstvo

Nakonec, napodobení sofistikovaného chování skutečné kolonie hmyzu bude zahrnovat vývoj sofistikovaných koordinačních algoritmů, metod komunikace (to jest schopnosti jednotlivých strojků "mluvit" s s jiným a se včelstvem), a globální a lokální programovací nástroje k simulaci způsobu jak skupiny skutečných včel na sebe vzájemně působí při pátrání, snášení zdrojů a plánování.

Tým

Badatelé, v první řadě založení při Harvardské škole inženýrství a aplikovaných věd, budou koordinovat úsilí s fakultou od Oddělení organické a evoluční biologie ve Fakultě umění a věd při Harvardu a Severovýchodní Universitního oddělení biologie. Dále mikroelektronická firma Centeye ve Washingtonu, D.C., specializující se na zrakové čipy a vizuální senzorovou technologii, přispěje technickými vědomostmi.

Řada spolupracovníků jsou kmenoví členové fakulty nově vytvořeného institutu biologicky inspirované konstrukce (Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering).

Originál článku

Další zpráva
Harvard;s robotic bees generate high-tech buzz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com