úterý 4. října 2011

Na Floridě bylo zahubeno více jak 800 včelstev


Nebyla to však nemoc kolapsu včelstev (CCD) co zasáhla na Floridě, ale včelstva byla zničena.
Dva včelaři hlásí masový úhyn včel s hromadami včel před úly. Deník Floridy Today cituje včelaře Charlese Smithe, že všechny jeho 400 včelstev jsou mrtvé s cenou odhadem za $ 150,000.
Je to úplné vyhubení, říká Smith. Byl to postřik.
Úřady nevěří, že nedávný postřik proti komárům zabil v této oblasti včely.
Entomolog Bill Kern z University of Florida, centrum výzkumu a vzdělávání ve Fort Lauderdale říká, že počet mrtvých včel je tolik a tak rychle, že onemocnění může téměř vyloučit.
Stalo se to v podstatě za jeden den. Obvykle nemoc zabije dospělé včely nebo plod, není nic co zabije obojí.
Státní zemědělský úřad má mrtvé a umírající včely a testují je na pesticidy. Nyní se ještě neví jestli jsou na vině pesticidy.
Smith včelaří již 32 let a říká, že zatímco měl malé vymírání v minulosti, tak toto se mu nikdy nestalo.
"Nikdy mi nemohou nahradit to, co jsem ztratil," říká.
Jerry Hayes, státní včelař, hlásí, že další včelaři v této oblasti také ztratili přibližně 400 včelstev jak se zdá stejným způsobem. Byly odebrány vzorky z vybavení včelnic ve snaze zjistit, v čem je problém.

úterý 10. května 2011

Nová nařízení KVS

N A Ř Í Z E N Í č . 1 / 2 0 1 1

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. 2011/1036/KVSE ze dne 25. 3. 2011 vyhlášeno hospodářství
chovu včel reg. č. CZ 89779224 v Městečku Trnávka, části obce Lázy, v k. ú. 679437
Lázy.

N A Ř Í Z E N Í č . 2 / 2 0 1 1

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. 2011/1221/KVSE ze dne 11. 4. 2011 vyhlášeno hospodářství
chovu včel reg. č. CZ 89750852 ve Vlčí Habřině, v k. ú. 783692 Vlčí Habřina.

N A Ř Í Z E N Í č . 3 / 2 0 1 1

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:
Čl. I
PODZIMNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV
(1) Všem chovatelům včel na území Pardubického kraje se nařizuje provedení podzimní
léčby proti varroáze včel u všech včelstev prostřednictvím trojího ošetření přípravkem
Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel, provedeném v období nejdříve
od 10. října 2011 do 31. prosince 2011.
(2) Při druhém a třetím ošetření včelstev přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému
ošetření včel nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod. V případě přítomnosti
zavíčkovaného plodu musí být tento plod odstraněn vyřezáním nebo rozdrásáním. Mezi
jednotlivými ošetřeními musí být dodržena minimální přestávka 9 dnů, přičemž třetí
ošetření nesmí být provedeno před 20. listopadem 2011. Pro provedení třetího ošetření
přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel se doporučuje použití
aerosolové aplikační formy. V odůvodněných případech může být přípravek Varidol 125
mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel nahrazen přípravky buď MP-10 FUM a. u. vet.
při použití fumigační aplikační formy nebo M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu
roztoku k léčebnému ošetření včel při použití aerosolové aplikační formy.
Čl. II
OSTATNÍ POVINNOSTI CHOVATELŮ VČEL
Všem chovatelům včel se nařizuje důsledné průběžné odstraňování posledního
zavíčkovaného trubčího plodu, popř. vyřezávání stavebních rámků, a sledování přirozeného
spadu roztočů u nejsilnějších včelstev v období od července do září 2011. V případech, kdy
je průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než pět samiček na den, nebo v případech,
kdy je u některého včelstva pozorováno silné napadení trubčích kukel u více než poloviny
prohlédnutých buněk, je chovatel povinen toto podezření na vysokou intenzitu varroázy
včel bez prodlení oznámit správnímu úřadu.
Čl. III
ODBĚR VZORKŮ ZIMNÍ ÚLOVÉ MĚLI
(1) Všem chovatelům včel se nařizuje po ukončení podzimního ošetření včelstev očistit
podložky ometením a vložit je na dobu nejméně 30 dnů na dno úlů do všech včelstev,
a to v termínu nejpozději ke dni 31. prosince 2011. Po posledním ošetření, před vložením
podložek k odběru zimní úlové měli, se doporučuje dodržet interval mezi posledním
ošetřením a ometením podložek v délce nejméně 7 dní.
Nařízení č. 3/2011
str. 2/2
(2) Všem chovatelům včel se nařizuje odebrat nejdříve po uplynutí 30 dnů od vložení
podložek vzorky zimní úlové měli a do 15. února 2012 je odevzdat na územní pracoviště
správního úřadu k laboratornímu vyšetření. Zimní úlová měl nesmí být po odběru
přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm.


čtvrtek 7. dubna 2011

Poslední nalezený případ moru včelího plodu na Pardubicku?

Okres Pardubice, trápený v posledních několika letech morem včelího plodu se dostává z nejhoršího. Rozbory spadu ze včel, které se opakovaně provádí vždy v únoru vykázaly jediné ohnisko nákazy jižně od Vlčí Habřiny  (lokalita  " Loc: 50°4'17.102"N, 15°35'37.041"E   " - souřadnice lze napopírovat do zadání na mapy.cz).
Tento případ byl klinicky diagnostikován a následně laboratorně potvrzen. Všichni okolní včelaři doufají, že to byl případ na delší dobu poslední.

Mor včelího plodu je velmi zákeřná choroba včelích larev, které jsou citlivé do 53 hodin stáří. Starší larvy a dospělé včely touto nákazou netrpí. Ani člověku není tato bakteriální infekce vůbec nebezpečná. Nejzákeřnější na této nemoci, jejíž příčina byla identifikována až po roce 1905 je to, že spory, jimiž se choroba šíří jsou jedny z nejodolnějších organismů vůbec. Nezničí je ani teplota 120 st.C, louh ani kyselina. Nakažené úly se musí spálit. Včelstvo, které je nakaženo, zpočátku nejeví navenek známky choroby a mnohdy to bývá jedno z nejsilnějších včelstev. Nepřipravený včelař, který prohlíží svá včelstva povrchně, si nákazy často vůbec nevšimne a toto nakažené včelstvo nakonec umírá někdy až třetím rokem v zimě.

Nakažený plást včelího plodu v počátečním stádiu, kdy je zasaženo jen několik buněk.

Včely dokáží s nákazou přežít až 3 roky, a po celou dobu jsou infekční pro celé okolí. Nejčastější způsob přenosu nákazy je loupežemi a přenos infikovaných glycidových zásob do okolních včelstev.

V různých státech jsou různé metody na potírání této nákazy. U nás v ČR se stanoviště, na kterém je nákaza prokázána, nekompromisně celé spálí.


Ochranné  pásmo  tvoří  oblast,  která  zahrnuje  následující  katastrální  území:
k. ú.  613771 Břehy,  k. ú. 616125 Bukovka,  k. ú. 664260 Kasalice,  k. ú.  664278 Kasaličky, 
k.  ú.  666131 Klenovka,  k.  ú.  606171 Lázně  Bohdaneč,  k.  ú.  686409 Lohenice  u Přelouče, 
k.  ú.  692794 Mělice,  k.  ú.  797308 Nerad,  k.  ú.  797316 Neratov,  k.  ú.  679089 Opočínek, 
k. ú. 734560 Přelouč, k. ú. 734641 Přelovice, k. ú. 740446 Rohovládova Bělá, k. ú. 747319
Semín,  k.  ú.  752452 Sopřeč,  k.  ú.  756318 Strašov,  k.  ú.  763403 Štěpánov  u  Přelouče, 
k.  ú.  776769 Valy  nad Labem,  k.  ú.  776955 Vápno  u Přelouče,  k.  ú.  783692 Vlčí Habřina, 
k. ú. 784796 Voleč, k. ú. 788473 Vyšehněvice, k. ú. 794597 Žáravice a k. ú. 797332 Živanice.

úterý 8. března 2011

Viry a včely

Snadné a levné mapování virů mezi včelami
Firma BVS, Inc poskytuje včelařům služby přehledu o virech od roku 2008. Pomocí technologie IDVS (Integrated Virus Detection System), na kterou má BVS, Inc licenci z Centra Edgewood z armádního chemického a biologického centra. Je to celkem nová technologie, která dokáže levně a rychle detekovat viry a je nyní k dispozici veřejnosti.
Pomocí detekce virů ve včelstvech je možné a užitečné zmapovat rozdělení, frekvenci a druhy virové zátěže po celé zemi. Tyto údaje pak ukazují na různé faktory, které souvisí s virovou zátěží a může sloužit jako nástroj pro zlepšení metod ošetřování včel. Analýza jednoho vzorku stojí 50 dolarů a mohou se posílat sloučené vzorky z nějaké oblasti. Nejlépe 3 vzorky do roka, jaro léto podzim.

Je známo, že výskyt virů je úzce spojen s varoázou a že viry se velmi rychle množí v roztočích Varroa Destructor. Tito parazité pak infikují včely a celé včelstvo může podlehnout rychle virové nákaze.
Pokud jsou včely vystaveny vyšší úrovni různých stresů, doprava, počasí, špatná výživa, škůdci, Nosema, pesticidy, léčiva atd., viry se stávají aktivní a jejich rozšíření může vyvolat kolaps včelstev.
Přehled o virech ve včelstvech může včelařům dát určité vodítko pro změnu metod ošetřování, načasování a změna léčebných plánů, zlepšení výživy atd.

pátek 14. ledna 2011

Med prý pomáhá odbourávat alkohol

je napsáno v tomto článku, jak tvrdí britští vědci. Ale ti toho už tvrdili hodně. Každopádně sympatická zpráva pro milovníky medu a alkoholu.