pondělí 26. října 2009

Pravda o mizení včel

Film s názvem „Mizení včel“ se objevil v kinech po celé Velké Británii na začátku tohoto měsíce. Je to dlouhý dokumentární film o "záhadném zhroucení" populace včel po celé planetě - fenomén, který v poslední době přitahuje velkou pozornost.

Představa, že včely mizí z neznámých důvodů se zakotvila v povědomí veřejnosti. Je to také velký příběh, který proniká do úzkostí naší doby. Ale je to pravda? Myslíme si, že ne, alespoň zatím ne.

Za prvé, základní věci. Opylování včelami a dalšími zvířaty - mouchy, motýli, ptáci a netopýři - je nezbytné pro produkci plodů a semen u mnoha divokých i pěstovaných rostlin. Více než 80 procent planety 250.000 druhů kvetoucích rostlin je opylováno zvířaty.

Zemědělství je ve velkém rozsahu příjemcem těchto služeb opylování, a tak tvrzení, že opylovači jsou na ústupu vyvolala poplach, protože dodávky potravin by mohly být ohroženy, a že můžeme být na pokraji globální "opylovací krize".

Tvrzení o takové krizi spočívá na třech hlavních principech: že včely, které jsou zodpovědné za výrobu velké části našich potravin; že počty opylovačů klesají po celém světě; a že hrozí vlivem poklesu opylovačů zemědělský výnos. Četné vědecké práce, mnoho médiálních příběhů a dokonce usnesení Evropského parlamentu v roce 2008 se prezentují každý z nich jako nesporné pravdy. Ale opravdu jsou?

Naše analýza dat z organizace pro výživu a zemědělství při Organizaci spojených národů (Food and Agriculture Organization ) ukazuje jiný pohled na opylovací krizi - tu, která je méně katastrofální, než se líčí ve filmech (Current Biology, vol. 18, p 1572, a vol. 19, s. 915 ).

První princip – že včely, které jsou odpovědné za výrobu velká část našich potravin - není prostě pravda. Opylovači jsou důležití pro mnohé plodiny, ale je mýtus, že lidstvo by hladovělo bez včel.

Asi 70 procent ze 115 nejvíce produktivních plodin, včetně většiny ovoce a olejnin, jsou opylovány zvířaty. Tyto představují téměř 2,5 miliardy tun potravin ročně, asi třetina světové zemědělské produkce. Avšak jen málo z těchto plodin závisí úplně na opylování zvířaty, z velké části pro jejich schopnost samoopylení.

Na vrcholu toho, výroba mnoha základních potravin není závislá na opylovačích vůbec: sacharidové plodiny jako pšenice, rýže a kukuřice jsou opylovány větrem nebo samoopylením. Pokud by včely zmizely úplně, celosvětová zemědělské produkce by se snížila pouze o 4 až 6 procent.

A co pokles opylovačů? Tvrzení o globálním zmizení včel jsou založeny na sbírkách (často extrémních) regionálních příkladů, které nereprezentují nezbytně globální trendy. Tyto příklady pocházejí z různých částí Evropy a Severní Ameriky, kde zůstává málo přirozených nebo polo-přírodních stanovišť.

Zásoby domestikovaných včel, nejdůležitějších opylovačů plodina ze všech, se také značně snížily ve Spojených státech a některých evropských zemích v posledních desetiletích. Nicméně byly tyto poklesy více než kompenzovány silným růstem v Asii, Latinské Americe a Africe. Je skutečností, že počet ošetřovaných včelích úlů na celém světě se v posledních pěti desetiletích zvýšil o zhruba 45 procent.

Vyskytly se však i poplašné zprávy o "nemoci hroucení včelstev" a rozšíření roztoče Varroa v USA a Evropě. Opět se jedná o reálných jevech, ale jsou to krátkodobé události, než hnací síly dlouhodobých trendů. Místo toho, dlouhodobé poklesy se zdají být v souladu s ekonomickou dynamikou medového průmyslu, který se zdá být přesouván do rozvojových zemí při hledání levnější výroby.

A nakonec, může nízká početnost opylovačů významně ovlivnit zemědělskou produktivitu? Je pravda, že nedostatek opylovačů, především včely, může omezit výnosy z mnoha plodin a planě rostoucích rostlin. Je také pravda, že výnosy z mnoha na opylovačích závislých plodin rostly pomaleji než většina nezávislých plodin. Avšak na rozdíl od toho co bychom očekávali, pokud by opylovači byli v úpadku, během posledních desetiletí se průměrný výnos závislých plodin trvale zvyšuje jako z nezávislých plodin bez náznaku zpomalení.

Celkově musíme konstatovat, že tvrzení o globální krizi v zemědělství v důsledku opylování jsou nepravdivá.

Opylovací problémy se však přesto mohou nejasně rýsovat. Celková světové zemědělské produkce drží krok s zdvojnásobením obyvatelstva v průběhu posledních pěti let, ale malý podíl z toho závisejících na opylovačích se zečtyřnásobil ve stejném období. To zahrnuje luxusní potraviny, jako jsou maliny, třešně, mango a kešu oříšky. Zvýšené produkce těchto plodin bylo dosaženo částečně tím, že byl 25 procentní nárůst pěstební plochy v reakci na zvýšenou poptávku.

Toto rozšíření může napínat globální opylovací kapacity ze dvou důvodů. Poptávka po opylovacích službách roste rychleji než populace domácích včel, a související čištění pozemků ničí většinu přírodních stanovišť volně žijících opylovačů.

Zrychlující se růst plodin závisejících na opylení proto má potenciál vyvolat budoucí problémy jak pro tyto plodiny tak pro planě rostoucí rostliny. Tyto problémy mohou růst jak se snížení výnosů z malin, třešní a ostatních podpoří vyšší ceny, a ještě více bude stimulovat expanzi jejich pěstování. Takže i když současná krize opylení je z velké části mýtická, můžeme tady brzy mít skutečnou krizi.

Autoři:
Marcelo Aizen je výzkumným pracovníkem Rady pro Národní vědecký a technický výzkum, Argentina

Lawrence Harder je profesor ekologie opylování na University of Calgary v Albertě, Kanada

The truth about the disappearing honeybees

1 komentář:

  1. Dear Eman,colony loose are very dangereous all of us and wörld.This sitiuation must be solve by inspector.Every year bees died increasing .I hope will be find solve this circiumstance as soon as possible.Best wishes and regards.Stay well.

    OdpovědětVymazat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com