neděle 28. března 2010

"Před válkou jsem o tom mluvil

s okresním hejtmanem", říkával poručík Dub v Osudech dobrého vojáka Švejka. Viz můj krátký záznam na blogu.cz a odkazy na další stránku.

Jeden pohled na údajné globálni oteplovaní (GW)

Já na ten omyl o biopalivech taky už dávno upozorňoval. EU na to taky konečně přišla a doufám, že zvítězí zdravý rozum.

Biopaliva jsou škodlivější než benzin a nafta, říká studie

čtvrtek 25. března 2010

Tohle mám taky vyzkoušeno

Prý pobodání včelami léčí. Dodal bych, že taky zabíjí.

Minimum jsou prý 4 žihadla. Dodal bych, že pro někoho to jsou ta poslední v životě.

Je to skvělá myšlenka nebo pomůcka pro zloděje?

Dostal jsem mailem odkaz na zajímavou stránku - Včelařství v Libereckém kraji.


Pardubický kraj je mapově analogicky zpracován na této stránce ovšem bez údajů o včelstvech. Podobný projekt jak pro včelařství v Libereckém kraji byl již v USA prováděn. Vyskytly se tam ale i negativní názory, že by dobré zmapování poskytlo navigaci pro zloděje včelstev a úlů. Každopádně je práce Libereckých včelařů obdivuhodná. Takovéto zveřejnění a postupné doplňování a zpřesňování by poskytlo výbornou pomůcku při řešení morových epidemií. Veřejnost by taky mohla kontrolovat aktuální stav a hlásit další stanoviště a jejich úroveň.

středa 24. března 2010

Post-koitální válčení spermií:

hmyzí sperma zabíjí spermie soupeře
Dospělá matka mravence atta sebraná z kolonií v Panamě, sedí na prstu jednoho z výzkumných pracovníků Pro některý sociální hmyz s jedinou šancí oplodnit jejich matku, může nastat ošklivá situace, ale nejsou to samci, kteří se snaží ublížit sobě navzájen: ale je to jejich ejakulát.
Některé hmyz samice, jako včely a mravenci atta mají sex pouze jeden den v životě. A v tento co den se páří s několika samci a ukládají si dostatek spermií k oplodnění vajíček po celý svůj život.
Nyní se zdá, že když včely a mravenci oplodní matku, jejich sperma je poškozováno spermiemi rivala. Výzkumní pracovníci při pohledu na pohlavní výběr se často zaměřují na všechny důležité spermie, "říká Boris Baer z University of Western Australia. Semenné tekutiny inklinují být degradovány na pouhou sladkou tekutinu, která poskytuje energii, říká.
Baer a jeho kolegové z univerzity v Kodani, Dánsko, exponovali spermie včel a mravenců atta vlastním semenným tekutinám, a sekretům jiných samců stejného druhu. Semenná tekutina zabila více než 50 procent spermií soupeře během 15 minut. "Zdálo se, že samci používají semenné tekutiny k poškození spermií," říká Baer.
Jediná šance se oplodnit
Tým opakoval pokus s druhy, které se oplodňují jen jednou v životě, jako jsou čmeláci (Bombus terrestris) a mravenci Trachymyrmex. Jak se dalo očekávat semenné tekutiny těchto přísně jednosamčích druhů, kde se nikdy nesetkají spermie konkurenta, neútočí na cizí spermie.
Semenné tekutiny polyandrických druhů také chrání a rozšiřují přežití svých spermií, "říká Baer - což znamená, že stejně jako imunitní systém obratlovců je něco v semenné tekutině, která uznává," já "a" ne-já ". "To je divná myšlenka," říká Baer, "že tekutina je schopna tohle dělat."
Samice se také dávají do boje o zachránu spermií v nich. Baer a jeho kolegové zjistili, že mravenčí matka může si vybrat vylučování tekutiny, která chrání spermie před škodlivými účinky semenné tekutiny od konkurenčních samců.
Nejsilnější spermie vyhraje
"Matky mohou nechat válčení běžet tak dlouho, jak chtějí," říká Baer, který se domnívá, samička mohla čekat na nejsilnější spermii, která přežije útoky, před vypuštěním tekutiny, aby se zajistila udržení dostatečně životaschopné spermie do vajíčka k oplodnění všech vajíček potřebných k provozu kolonie.
Takže bychom si mohli představit podobnou látku nalézající se v lidské semenné tekutině?
"Podle mých informací ženy nesouloží s 90 oplodněními za půl hodiny, tak jestli je tam spousta prostoru, aby se vyvinula u člověka stejně, o tom mám pochybnosti," říká Baer. Ale není to vyloučeno: "Ve světě spermií musíte být připraveni na všechno.
Bryan Fry, biolog hmyzu z University of Melbourne, Austrálie má dojem " Když dojde na bitvu o inseminaci, Fry říká: "Vždycky je to fascinující sledovat techniky používané zvířaty aby znovu objevily kolo."

Na to téma je článek na Osel.cz

pondělí 15. března 2010

Tajemství tepla ve světě včel odhaleno

Nový výzkum odhalil, že včely přesně regulují teplotu uvnitř svých úlů, aby určily, jakou práci jejich mláďata budou provádět ve včelstvu, když dospějí.

Tajemství úspěchu včel 'byl objeveno hluboko uvnitř jejich úlů - speciální druh včel, které fungují jako živé radiátory, ohřívající a ovládající komplexní sociální strukturu včelstva.
Bylo zjištěno, že "Včely Ohřívačky" hrají klíčovou a dosud nedoceněnou roli v přežití včelstev včely medonosné.

Použitím nové technologie, která umožňuje vědcům vidět teplotu uvnitř včelích úlů, byli výzkumníci schopni vidět, jak včely ohřívačky používají vlastní tělíčka, aby umožnily unikátní podobu ústředního vytápění v úlu.
Vědci zjistili, že tyto specializované včely, jejichž tělesné teploty jsou výrazně vyšší než ostatních včel nejen udržují teplo, ale také vytvářejí sociální uspořádání ve včelstvu.
Včely a další sociální hmyz, jako jsou mravenci, si dělí role v kolonii, takže každý jedinec má specifickou roli, která je prospěšná kolonii jako celku.
Je to právě tato dělba práce, která dovoluje včelám, aby se staly tak úspěšné a chovat se jako vysoce organizovaný, jediný "superorganismus" než jen shluk sobeckých jednotlivců.
Včely Ohřívačky jsou odpovědné za udržování teploty plodového hnízda v úlu, kde jsou mladé včely, známé jako kukly, uzavřené ve voskových buňkách, kde se vyvíjejí v dospělé včely.
Vědci zjistili, že včely ohřívačky pracují aby jemně měnily teploty každé vyvíjející se kukly asi o stupeň a tato malá změna určuje, jaký druh včely se z nich stane.
Ty, které se chovají při 35°C se promění v inteligentní včel létavky, které opouštějí hnízdo pro hledání nektaru a pylu.
Ty které se chovají při 34 ° C se líhnou jako včely "hospodyně", které nikdy neopustí plodiště a provádějí práce jako je krmení larev a čištění hnízda.
Profesor Jürgen Tautz, vedoucí včelí skupiny na univerzitě ve Würzburgu, v Německu, řekl toto dovolí včelám ohřívačkám kontrolu jaký druh práce včela plní když dospěje a tak zajistí, že jsou vždy dost včel plnění pro jednotlivých rolí v kolonii.
"Včely ovládají prostředí kde žijí tak, aby zajistily, že mohou plnit potřeby ve včelstvu."
"Každá včela ve včelstvu vykonává jinou profesi - jsou tam včely strážkyně, včely stavitelky hnízda, včely starající se o plod, včely ošetřující matku a včely létavky, které jsou ty, které my známe, když opustí včelstvo.
"Tím, že opatrně regulují teplotu každé kukly, mění způsob jakým se vyvíjí a pravděpodobnost jakou bude plnit roli, když se vylíhne jako dospělec."
Výsledky budou zveřejněny později v tomto měsíci v Invisible World v nové sérii BBC Richard Hammonda, kde se technologie používá pro letmý pohled do v minulosti neviditelných světů.
Termovizní kamery ukazují, jak jednotlivé včely ohřívačky zahřívají hnízdo přesně na správnou teplotu.
Tím, že stahují svaly, které normálně pohání křídla, včely ohřívačky zvyšují teploty jejich těl až na 44 ° C - téměř o 10 stupňů teplejší, než normální včela.
Potom zalezou do prázdné buňky v plodišti, aby předávaly teplo do okolních buněk, kde se vyvíjejí včelí kukly. Voskové buňky také pomáhají šířit teplo po zbytku úlu.
V minulosti včelaři viděli tyto prázdné buňky jako nežádoucí a pokusili se chovat včelích matky, které je nenechaly prázdné, ale profesor Tautz teď tvrdí, že jsou podstatnou součástí zajištění zdravotního stavu včelstva.
Teplo je pro včely podstatné, neboť potřebují tělesnou teplotu kolem 35° C, aby mohly létat.
Včel Ohřívačky, jejichž počet může být od několika až mnoha stovek v závislosti na venkovní teplotě a velikosti úlu, také se tlačí na jednotlivé buňky k navýšení teploty každé kukly, aby bylo zajištěno, že se vyvine ve správný druh včel.
Profesor Tautz dodal: "stará myšlenka byla, že kukly v plodovém hnízdě produkují teplo a včely se stěhují tam, aby jim bylo teplo, ale to, co jsme viděli je to, že tam jsou dospělé včely, které jsou odpovědné za udržování teploty.
"oddělí křídla tak, aby svaly běžely na plný výkon bez pohybu křídel a to jim umožňuje zvýšit svou tělesnou teplotu extrémně vysoko.
"Jejich tělesná teplota může dosáhnout až 44 stupňů Celsia. Teoreticky by se měli uvařit v této teplotě, ale nějak jsou schopni odolat této vysoké teplotě.
"Jedna včela ohřívačka zalezlá v buňce může předat teplo do 70 kukel kolem. To je ústřední topení pro včelstvo.
"Teď když víme, že tyto prázdné buňky jsou důležité, včelaři se mohou vyhnout selekci matek, které nenechávají tyto buňky prázdné. To může pomoci zajistit, aby včelstva mohla regulovat svou teplotu správně a mít správný poměr jednotlivců. "
Teplota jak je známo má vliv na rozvoj mláďat u jiných živočišných druhů.
U krokodýlů je sex vylíhnutých určuje průměrná teplota vajec v průběhu klíčového bodu v inkubační době, takže pokud je držena nad 34,5 ° C potomek bude mužského pohlaví.
Mnoho druhů ryb a želv také používají teplotu k určení pohlaví svých mláďat.
Dr. David Aston, předseda technického a environmentálního výboru britské asociace včelařů řekl: "Nikdy nebyl dobrý důvod pro přítomnost jednotlivých prázdných buněk na ploše plástu."
"Teď profesor Tautz poskytl vysvětlení a včelaři se budou dívat blíže na plodové plásty, aby mohli pozorovat včely ohřívačky v práci."
Neviditelný svět Richarda Hammonda začne na "BBC One" 16. března. Epizoda s včelami ohřívačkami bude ukázána 23. března.

zdroj zprávy
_________________________________


pátek 12. března 2010

Propolis je lepší

, než tradiční léčení v blokování kmenů kvasinek

Cíl této studie byl vyhodnotit in vitro antifungální (protiplísňovou) aktivitu propolisového extraktu proti kvasinkám Candida albicans a Candida non-albicans izolovaných z vaginálního výpotku, ve srovnání s nystatinem.

Projekt: Bylo hodnoceno devadesát sedm (97) kmenů vaginálních kvasinek. Tyto kmeny byly získány při různých klinických podmínkách, izolovány a uloženy v Sector of Medical Mycology of the State University of Maringá (Paraná, Brazil). Zkoušky vnímavosti na nystatin a propolisový extrakt (PE) byly prováděny mikrozředěním v masovém vývaru (National Committee for Clinical Laboratory Standards-NCCLS, M-27A Document of 1997).

Výsledky: Všechny testované kvasinky byly blokovány nízkými koncentracemi PE (maximum of 393.19 mug/mL of the total flavonoid content), včetně izolátu rezistentního na nystatin bez ohledu na klinické podmínky žen a druhy izolovaných kvasinek.

Závěry: PE ukázal vynikající účinek proti testovaným kmenům vaginálních kvasinek, a mohl být zařazen mezi novými terapeutickými možnostmi pro léčení vulvovaginal candidiasis.


úterý 9. března 2010

Nové diskusní fórum pro chovatele VSH včel

Nové diskusní fórum pro chovatele matek pro včelstva odolná Varroa.
(VSH - Varroa Sensitive Hygiene, to jest včelstva, která se dokáží sama zbavovat roztočů, mají vyvinuté speciální čistící chování, které je dědičné.)

Hlavním účelem nového fóra je poskytnout forum pro budoucí zakladatele organizací, jejichž hlavním cílem bude zlepšovat a šířit různé linie a typy včely medonosné, které vyjadřují vlastnost VSH, a které vykazují dobrou ekonomii v rámci omezeného nebo žádného léčení.
On-line forum bude poskytovat prostor pro diskusi o tvorbě organizací chovatelů VSH včel. Mělo by také hostit diskuse o vyjádření VSH ve včelách, chov včel a výběr kvalitních včel, metod a postupů používaných při chovu včel.

Obecné diskuse jsou otevřené pro registrované členství, i když je mohou prohlížet také hosté, ale nikoli posílat příspěvky do diskusí. Zapojení do diskuse je přes pozvání a je na základě předchozího historického využití VSH chovu v genetickém programu, nebo zapojení do výběru pro VSH zvláštnosti v včely. VSHBreeders.org bude také poskytovat obsah a odkazy na historii a výzkum-data VSH projevu v medu včel a využití VSH v chovných programů Včela medonosná. Samostatné diskusní fórum bude věnováno na inzeráty položek vhodných k chovu včel.

Prostřednictvím diskuse a interakce na VSHBreeders.org, chovatelé včely medonosné
a producenti matek doufají, že vytvoří promyšlené metodiky zachovat a propagovat
genetické kombinace, které vytvoří kvalitní včelí matky, které obstojí na jejich současných dynamických stanovištích, kde budou vést produktivní včelstva.pondělí 1. března 2010

Udržitelné včelaření

Externí profesorka Nancy Ostiguy , Penn State ve své prezentaci uvádí inspirativní myšlenky pro včelaře obecně. Včelařům neuškodí o těch myšlenkách popřemýšlet a něco z toho aplikovat, pokud ne vše. Něco jako výběr z "Nejlepší praktických metod ošetřování".

"
• Zázračné léky nefungují:
• Cílem je --- Mít udržitelná včelstva

• Strategie:
– Dobré strategie budou ty co pomáhají dojít k cílům
• Měřitelné cíle:
– Produkce medu – Síla včelstva - zhodnocení snůšky, dlouhověké produktivní matky - málo nemocí - malý poměr trubců k dělnicím

• Udržitelná včelstva vyžadují:
– Diversita snůšky - když je nouze, krmit cukrem a bílkovinami.
– čistá voda - bez bakterií - odcházející voda z farmy obsahuje pesticidy a chemikálie.

Dobrá hygiena
– Úly dobře opravené - žádné díry pro škůdce a déšť
– žádný nátěr uvnitř úlu - včely si potřebují vnitřek natřít propolisem
– Sbírat vosk, který byl oškrábaný z rámků a plástů.
– Stáří plástu v rámcích - méně než 3 roky
– Kontrola nad nemocemi
• Nikdy nepřesouvat plásty ze slabých (nemocných) včelstev na zdravé včelstvo.
– Větrání úlů snižuje vlhkost
• Zasíťovaná dna

• Včely monitorovat
– na roztoče
– zasíťovaná dna
– test práškovým cukrem
– Inspekce včelařským inspektorem

Snížit přeplnění včel
– Nepříliš včelstev v jedné oblasti
• Stres včel
– Najít způsoby jak zvýšit pastvu
– Nepřevážet včely
• Vyhnout se šíření nemocí a parazitů
– Snížit zalétávání
• Úly a oddělky různých barev
– Včelstva nejméně 1,5 metrů od sebe
• Izolování nemocných včel
– Ve vlastní včelnici
• Překrmené včely jsou potřeba pro zimu a jiný čas roku

Úly jsou vybaveny síťovými dny, obráceny na jih a 1 metr od sebe
- používat lepkavé podložky.
• Hygienické a varroa rezistentní / tolerantní včely
• Žádná antibiotika nebo pesticidy
• Používat trubčí plásty ke kontrole roztočů
• Inspekce včelstev – deformovaná křídla – test práškovým cukrem
• Změnit plán podle potřeby

Jaké jsou mé cíle

• Identifikovat kmen co přežije s nízkým počtem roztočů
• Koupit matky od chovatelů
• Chovat matky - možná
• Vytvořit oddělky
• Cílem je nepoužívat akaricidy (chemikálie)
• Přes zimu dát dvojité oddělky na velká včelstva
• Přes zimu nechat samotné oddělky.
• Používat integrovaný boj se škůdci (Integrated Pest Management (IPM))
• Nebýt lékarníkem včel
• Udržet si pozitivní přístup
"

Rekordně nejhorší úroda medu v roce 2009

Rok 2009 byl strašný rok v americkém medovém byznysu. Bee Culture (časopis o včelařství) přišel v neoficiální anketě loni na podzim s odhadem 119 miliony liber medu, který vyprodukovalo 2,223,000 včelstev (53.5 liber na včelstvo, t.j. 24 kg). USDA (ministerstvo zemědělství USA) v pátek vydal svá čísla. Ačkoli jsou vyšší, než ta naše jsou 144,108,000 milionů liber medu, jsou stále nejhorší sklizní medu v historii vůbec. USDA údaje ukázaly počty kolonií na 2.462.000 ... o pár sto tisíc vyšší než je náš odhad od oka.

Zásoby, které zbyly z roku 2008 plus dovozy v průběhu roku 2009 činily 248.571.251 liber, a když odečteme med, který včelaři vyváželi - 28.924.255 liber, konečná hodnota dává pěkný obrázek o tom, kolik medu bylo použito v USA celkem v průběhu roku 2009. Tato celková částka je 363.754.996 liber. Máte-li rozdělit průměrným počtem obyvatel USA na rok 2009, dostanete spotřebu na osobu, která je za rok 2009 až 0,903libra, neboli právě 14,5 oz. Snědli jste vaše libru medu v loňském roce?

V loňském roce to bylo ,960libra, nebo 15,4 oz na osobu. Údaj, který nejvíce expertů na med používají je libra osobu každý rok, takže i když trošku mimo, jsou tato čísla stále ještě v toleranci.

Dovezené množství je skličující na rozdíl od mnoha jiných potravin, které konzumujeme. Do USA se dováží 211.418.300 liber ... neboli téměř 60% medu co jsme jedli v loňském roce. Toto procento trvá po dobu několika let a žádný konec není na dohled. Méně produkce v USA spolu se skutečností, že americký med stojí více, než téměř všechen dovezený med je snadné pochopit.

Průměrná cena medu se zvýšila o 2 procenta než loňské ceny, z 1.421 dolarů na 1.445 dolarů za libru. Maloobchodní ceny však byly ještě vyšší, a zvýšily se z 2.247 dolarů na 2.784 dolarů za libru, jen o něco málo přes 50 centů za libru. To je zvýšení mimo jakýkoli standard.

Poslední námitka k této zprávě je, že USDA nepřichází do styku, ani nepočítá včelařské provozy s 5 nebo méně včelstvy. Existuje jich mnoho v této zemi a jejich produkce se počítá, ale z větší části med vyrobený u těchto včelařů nevstoupí do obchodu, ale spíše je spotřebován doma, spolu s rodinou a sousedy, nebo prodáván přátelům nebo spolupracovníkům.

Zdroj zprávy