středa 24. února 2010

Včely mohou být vycvičeny aby rozeznaly lidské tváře

Maličké včelí mozky by mohly sloužit jako vzor pro systémy rozpoznávání obličeje

Včely nemusí rozpoznat lidské tváře, když jde o jejich funkci opylování. Přesto vědci nyní zjistili, že mohou včely trénovat na rozpoznání uspořádání lidských rysů v obličeji, pomocí odměny hmyzu cukrem.To by mohlo inspirovat nové systémy rozpoznávání obličeje, vzhledem k tomu, že včely zvládnou tento výkon s mozkem velikosti mikrotečky.
Včelí schopnost rozlišovat mezi lidskou tváří poprvé zaznamenali Adrian Dyer, vědec zraku z Monash University v Austrálii. Ale biolog Martin Giurfa z Université de Toulouse ve Francii chtěl lépe pochopit, jak se včely podařilo naučit obličejové rysy, a tak se spojil s Dyer k provádění systematičtějšího testu.

Ukazuje se, že včely vědomě nerozpoznají jednotlivé osoby, tak jako relativní vzor, který tvoří obličej.Výzkumníci toto testovali tím, že první trénink včely rozpoznávají jednoduché tváře z teček a čárek, a pak se vidí jestli včely mohou rozlišovat dvě různé tváře. Včely prošly testem.
Dále výzkumný tým dal včelám volbu mezi novými tvářemi a náhodně uspořádanými tečkami a čárkami. Včely přesto skončily vracením se na vzory podobné obličeji. Včely se naučily rozpoznávat obličeje tyčinka a tečka proti fotografii ve tvaru tváře, a ještě identifikovaly správné obličeje bez fotografických pozadí.
Ostatní hmyz i navádí nový výzkum plného barevného nočního vidění pro řidiče. Ale technologie rozpoznávání obličeje má zvláštní místo v srdcích vládních a bezpečnostních agentur, a tak bychom čekali, že uslyšíme o nějakém následování.

Bees Can Be Trained to Recognize Human Faces

čtvrtek 18. února 2010

Veterinární novinky pro včelaře

Jako každý rok se v únoru v Nasavrkách sešli veterináři, kteří mají na starosti včely a včelaře. Místo očekávaného Dr.Vondrky řídila poradu příjemná dlouhovlasá krasavice MVDr. Jana Houdková z odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS.
Na úvod podal tajemník ČSV MVDr. Peroutka informaci o stavu včelařství. Zastavil se pokles počtu včelařů na asi 47 tisících (97% včelařů jsou členy Českého svazu včelařů). Počet včelstev na podzim 2009 bylo 497000, ztráty uhynulých včelstev z let 2007 a 2008 byly tedy téměř nahrazeny. Dotace na kompresory letos budou jako minulé roky. Léčiva nakupovaná přes OV budou již za dotovanou cenu (30%) za podmínky maximálně 3 objednávek. Odpadne tedy poprvé rozsáhlá administrativa zpracování žádostí o dotace, dokladování a převodů peněz. Byla vyzdvižena výborná spolupráce SVS s ČSV.

Dr. Houdková podala přehled o nové legislativě, Zákon 298/2009 - §70 . prodloužení lhůty o 6 týdnů od utracení včel., Vyhláška č.12/2010 mění vyhl. 299/2003 - zrušení Metodického návodu č. 3/2007 - bude platit od 1.3.2010. §138 Preventivní opatření p) likvidace neobsazených úlů pokud nejsou zabezpečeny proti včelám. §139.

Ing. Veselý z Beedol informoval o novinkách v boji s varoázou. Významné jsou změny kromě oficiálního názvu GABON PA 1.5 mg proužky do úlů u oblíbeného "Gabonu". Podrobná informace vyjde ve Včelařství - čísle 5/2010. Pro nedočkavce je tu několik rozdávaných informačních materiálů: Změny v distribuci Gabonu 1, Změny v distribuci Gabonu 2, Objednavka, Informace pro chovatele1, Informace pro chovatele 2, Formulář záznamů hodnocení 1, Formulář záznamů hodnocení 2.

V roce 2009 byl nenormální průběh v dynamice vývoje roztoče Varroa Destructor (V.D.) - byl to opožděný vrchol nárůstu.
Zásady tlumení varoázy jsou stále:
1. Snaha o dosažení nulové prevalence v začátku sezony důsledným léčením na podzim, v zimě a doléčení nátěrem plodu na jaře,
2. Monitorování populace roztočů v létě a včasným zásahem,
3. Hodnotit účinnost Gabonu a posílit ho kyselinou mravenčí.

Přirozený spad V.D. je ovliněn kondicí VD, kde jsou obrovské rozdíly. Proto se doporučuje ověřit stav zamoření otevíráním trubčího plodu. Kritické období je v období dovolených červenec a srpen, kdy často včelaři propásnou optimální termín zásahu. Amitraz ve Varidolu potvrdil svoji účinnost. Změna názvu zasáhla i Formidol 40 ml proužky do úlů. Roztoči si vytváří rezistenci (křížovou) na skupinu pyrethroidů. Možnost zlepšení Gabonu látkami blokujícím detoxikační enzymy roztočů - zvýšila by se ale cena. Rezistentní roztoči mají nižší vitalitu. Po 20 let používání chemikálií fluvalinatu, amitrazu, acrinathrinu se rezistence začíná projevovat až nyní. V okolních státech tomu bylo mnohem dříve. Za Gabon je těžké hledat adekvátní náhradu. Gabon účinkuje dobře i při poddávkování (1 proužek na úl). Jako náhrada se připravují přípravky na bázi Thymolu API LIFE VAR, přírodní přípravek ROTENON z kořenů rostlin (používají rybáři), HCOOH 85% 100 g a 50 g.
O nějaké významně snížené účinnosti Gabonu jsem v prezentaci nic nezachytil. Podezření o nedostatečném množství účinné látky v některých várkách se prý nepotvrdila.

Ing. Titěra podal přehled situace kolem moru včelího plodu. Podstatné pro včelaře je znát jak vypadá zdravý plod (bílý, perleťový). Jakákoli odchylka od normálu by se měla sledovat a vyšetřit - viry atd. Mor lze potvrdit pouze laboratorně - je ho několik druhů, neplatí vždy tradiční příznaky - hnědá zapáchající substance klihovitě se táhnoucí vlákno... Na vyšetření posílat celý plást. Laboratoře by měly posílat podrobnější výsledky vyšetření nenormálního plodu - nikoli jen výsledek NEGATIVNI. Hniloba plodu se u nás dlouhou dobu (25-30 let) nenašla. Ve Švýcarsku je však hniloba (EFB) rozšířená. Záměnu moru s viry může rozlišit jen laboratoř (PCR, barvení spor, mikroskop). Doporučení používat papírové tubusy na sběr vzorků spadu (měli). Vzorky měli v krabičkách od sirek a cigaret, kdy na dně krabic je vypadaná vrstva společné měli z celé ZO jsou nepřijatelné.
Je falešný a neopodstatněný často šířený názor, že původce moru v.p. je všude v přírodě. Mor (mimořádně odolné spory bakterie P.L.L.) je tam, kde byl dříve a nezlikvidoval se správně a tam kde nebyl, tak není. Velký význam má dohledávání "mrtvých" opuštěných stanovišť a jejich likvidace ohněm. Lesní požár je významná očistná přírodní událost.
Na imunitu včel má velký vliv celková kondice včelstva. Stresované včelstvo, kdy larvy krmí z "nedostatku personálu" včela s umazaným sosákem po čištění morové buňky, může podlehnout snadno i menšímu infekčnímu tlaku. Negativní vliv pesticidů, oslabení včelstev a podíl na vypuknutí epidemií. Desinfekční roztok 10 litrů vody, 1 litr Chlornanu sodného (SAVO) a 0.5 kg NaOH je jednorázový a funguje 1 den. Významné je zařazení do Vyhl. 12/2010 "podezření" - 6 měsíců a likvidace včelařského inventáře bez včel.
Odpoledne bylo na programu téma kontrol medu a otrav včel.

úterý 16. února 2010

Má fruktózový sirup podíl ve vymírání včel?

Další vysvětlení pro hroucení včelstev vlivem umělých sladidel až ke ztrátě orné půdy. Řešení se však možná nabízí.
Fruktózový kukuřičný sirup (High-fructose corn syrup = HFCS) je horké téma v americké národní diskusi kolem diety s odpůrci, kteří ho napadají, jako je Daniel Engber uvádějící, že je to nezdravé, nepřirozené a nechutné, zatímco rafinerie kukuřice namítají, že je to bezpečné, přirozené a chutné sladidlo. Nyní byly tyto potravinářské přídatné látky zapleteny do úpadku jiného "výrobce sladidel" - včel.
I když výzkumník Blaise W. LeBlanc souhlasí s tím, že Nemoc hroucení včelstev (Colony Collapse Disorder) je pravděpodobně následkem různých environmentálních stresů jako jsou roztoči, pesticidy a infekce (Nosema ceranae), jeho nedávno zveřejněné experimenty si vzaly za cíl vedlejší toxický produkt fruktózového kukuřičného sirupu, který se kromě přísady do zpracovaných potravin pro lidi, jako jsou obiloviny, celozrnný chleba a nápoje, také používá jako potravinový doplněk pro včely.
LeBlanc, který je bývalý výzkumník chemik u amerického ministerstva zemědělství v Tucsonu a nyní vyučuje na nedaleké Pima Community College, označil vedlejší látku hydroxymethylfurfural, neboli HMF, jako potenciálního pachatele v nemoci hroucení včelstev.
Zjistil, že v pod čtyřmi různými teplotami (v rozmezí od 30 ° C až 70 ° C), je fruktózový kukuřičný sirup degradován natolik, že u včel způsobuje záněty nebo průjmy; nad 50°C se úroveň HMF zdvojnásobila a včelí úmrtí se dramaticky znásobila jak bylo pozorováno u hroucení včelstev. Tento syndrom je vážná hrozba - a zničil 28,6 procent z celkového počtu chovaných amerických včelstev, podle průzkumu od podzimu 2008 do jara 2009, a po kterém následovaly další těžké ztráty dvě zimy předtím.
Experti spekulují, že fruktózový kukuřičný sirup lidském potravním řetězci může také vést ke katastrofálním důsledkům, jako je cukrovka a obezita. "Švédští vědci našli HMF v moči u lidí," (http://) říká LeBlanc. Našli také poškození DNA při vyšší úrovni HMF. Němečtí vědci se také domnívají, že HMF může působit jako karcinogen u myší.
Na našem české trhu nebyla také situace s kvalitou medu a obsahem HMF v něm záviděníhodná (HMF je marker přehřívání medu - "karamel"), jak ukazuje pár namátkových odkazů:
Inspekce kontrolovala med prodávaný v českých obchodech - tisková zpráva
Inspekce kontrolovala med prodávaný v českých obchodech
Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa kontrolovaly med
Blog Fascinovaný včelař
LeBlanc má řešení, aby se minimalizovalo toxicita HMF: Přidáním zásad (např. hydrogenuhličitanu sodného, nebo jedlé sody, vápna, potaš nebo louh sodný) do frukt. syrupu, protože pH (rovnováha kyselina - zásada) se zvedne a co je důležitější, poklesne hladina HMF.
To, že většina včelařů se nepoužívá tuto strategii je prý vina špatné komunikace, regionální faktory a nedostatek respektu k American Bee Journal jakož i nedostatek finančních prostředků na výzkum "(navzdory tomu, že položka USDA je 20 milionů dolarů v průběhu příštích pěti let)." Mnoho problémů by bylo možné odstranit ještě na odborných seminářích," říká LeBlanc, "kdyby vědci provedli průzkumy týkající se ekologických faktorů, jako jsou původní a invazivní rostliny, teploty a diety."
I přes tyto překážky, převládající rozumný závěr je posílit imunitní systém včel "ekologickým" způsobem chovu v nejvyšší možné míře (tam byly u ekologických chovů ztráty neprokázány a nebyly vidět hroucení včelstev).Minulý měsíc se federální soud zruší rozhodnutí EPA schválení včelám toxický pesticid spirotetramat (prodáván jako Movento a Ultor) - vyplývající z žaloby podané Natural Resources Defence Council (Rada ochrany Přírodních zdrojů) - a to může pomoci pohybu průmysl zdravějším směrem.
"Éra míchání bílkovin pro včely je tady," píše Rowan Jacobsen, autor knihy Podzim bez ovoce (Fruitless Fall): Kolaps včel a příchod zemědělské krize.

A proč neposílit tento kulinářský "koktejl" esenciálními oleji, ptají se vědci Margaret T. Chen, mimořádný člen Výzkumného ústavu Vakcín v San Diegu, a Rance B. Lefebvre z veterinární školy, University of California, Davis, kteří věří, že oleje, jako je mentol, hřebíček a skořice, může odrazit škůdce a posílit žaludky včel '. LeBlanc nedávno potvrdil účinnost carvacrol a tymián při kontrole roztoče Varroa a bude studovat kombinovaný účinek na lesknáčka úlového (small hive beetle), tohoto dalšího škůdce pro včely.
Všechno je v pořádku a dobré, píše Dhruba Naug, odborný asistent na Colorado State University ve Fort Collins a autor nedávno studie v Biological Conservation. Ale co když nutriční stres v důsledku ztráty přirozeného prostředí je "bodu zlomu" pro smrtící multistresorový "synergický efekt", který vrcholí v nemoci hroucení včelstev? Řešení Nauga je jednoduché: Zachovat více volné orné půdy a pastvin.


sobota 13. února 2010

Stop signál tančícím včelám upozorňuje na nebezpečí

říká výzkumník profesor James Nieh, který zveřejnil nový výzkum o včelí komunikaci v časopise Current Biology. O včelách je známo, že komunikují pomocí tance. Nieh odhalil, jak si včely dávají varování tím, že si zastavují tance.
SAN DIEGO - Vědci strávili desítky let studováním včel v každém včelstvu, které tančí a vibrují tak, aby řekly ostatním, kde lze nalézt potravu.
Jak se ukazuje, včely které naráží do hlav kývajících, aby je zastavily v tanci, mohou být stejně tak důležité. Přerušování tance je „stop signál“ - varování aby se vyhýbaly místu s dravci nebo konkurenčním včelám.
Proč je to významné?
Za studie kývajících včel, které vedly k zásadním objevům o komplexních komunikačních vzorech některého vysoce sociálního hmyzu, pomohl včelařům zlepšit jejich činnost a za to získal rakouský zoolog v roce 1973 Nobelovu cenu.
Objev zastavování kývání, který učinil profesor UCSD James Nieh, může být také historický: Je to jen druhý známý příklad sofistikované společnost hmyzu pomocí „signálů záporné zpětné vazby“ , které říkají ostatní, aby přestaly s chováním.
„Lidé moc nepřemýšleli o roli záporné zpětné vazby v superorganismu jako je včelstvo,“ řekl Nieh, jehož výzkum byl včera zveřejněn v časopise Současná Biologie (Current Biology).

„Tak se můžeme ptát, co ještě je možné, a to nejen u včel.“
Snad nic nevyvolá v úlu víc „pozdvižení“, než zprávy o bohatém novém zdroji nektaru a pylu. Příchozí včely dělnice popisují objev prováděním kývavého tance, série pohybů s choreografií určenou pro nábor a nasměrování ostatních včel k úrodnému místu.
Vědci byli zmateni jinými včelami, které přerušovali představení, a zdánlivě prosily o vzorek potraviny.
Nieh, který vyučuje biologii na Kalifornské univerzitě v San Diegu, přišel s jiným vysvětlením. Přerušování nejsou žádosti o potravu, ale varování, že slib nektaru a pylu na určitém místě je spojen s nebezpečím dravců nebo je tam příliš mnoho konkurentů.
„Systém kolektivního sběru potravy u včel, je neuvěřitelně složitý na mozek velikosti travního semena, je ještě složitější, než se dříve vědělo,“ řekl Gene Robinson, profesor entomologie na univerzitě v Illinois, Urbana - Champaign.
Negativní zpětná vazba dává smysl, Nieh řekl. „Kdyby včela navštívila místo, kde je napadena jinými včelami nebo tam, kde jsou dravci, jako jsou pavouci, to nebude chtít aby její kolegyně šly na stejné místo a čelily stejným rizikům,“ dodal.
Stop signály v superorganismu - biologickém společenství jednotlivců, které se chovají jako jeden celek, jako jsou včely, mravenci a termiti - jsou významné a překvapivé, tvrdí odborníci.
„Jediným dalším známým příkladem je druh mravence, který položí chemický signál na začátek staré stezky aby označil, že tato již nevede ke zdroji potravy,“ řekl Nieh.
UCSD Studie byla provedena v roce 2007, Nieh s kolegy pečlivě monitorovali výzkumný úl na akademické půdě.Výzkumníci označili některé včely dělnice kapkami barev nebo malými samolepkami. Pak je vystavili simulovanému nebezpečí, na místech krmení daleko od úlu, jako jsou „poplachové“ feromony, které se vytvářejí při včelách z jiných včelstev v blízkosti, nebo mechanické bodnutí do nohy, aby simulovali pavoučí kousnutí.
Když se tyto včely dělnice se vrátily do úlu, výzkumníci zaznamenávali jejich vizuální a akustické chování. Včely zasahovaly další tančící a kývající včely, které navštívily stejné místo a získávaly kolegyně aby tam letěly.
Vystrašené včely generovaly vibrační signál trvající jen desetinu vteřiny, zatímco jejich těla vibrovala přibližně 380 krát za vteřinu. Stop Signál, řekl Nieh, „často vydává vysílající včela trkáním do hlavy příjemce, ale může vyšplhat i na horní stranu přijímající.“
Čím větší je vnímáno nebezpečí, tím naléhavější signál k zastavení, řekl Nieh. Včely vystavené poplachovému feromonu zvětšily stop-signalizaci v průměru 14 krát. Ty, jejichž nohy byly bodnuty opakovaly svoje stop signály v průměru 88 krát. Po dostatečném varování, většina tančících a kývajících včel přestala tančit a verbovat.

Originál článku najdete na adrese:

čtvrtek 11. února 2010

Jsou včely také závislé na kofeinu a nikotinu?

Studie provedená na univerzitě v Haifě zjistila, že včely dávají přednost nektaru s malou koncentrací kofeinu a nikotinu než nektaru, který nezahrnuje tyto látky vůbec.

Včely dávají přednost nektaru, s malým množstvím nikotinu a kofeinu než nektar, který nezahrnuje tyto látky vůbec, odhaluje studie z univerzity v Haifě. "To by mohlo být zamýšleno evolučním vývojem, jako u lidí, udělat včely závislé," uvádí prof Ido Izhaki, jeden z výzkumníků, který vedl studii.

Květinový nektar se primárně skládá z cukrů, které poskytují energii pro potenciální opylovače. Ale květinový nektar z některých druhů rostlin má také malé množství látek o nichž je známo, že jsou toxické, jako je kofein a nikotin. Tato studie, prováděná výzkumnými pracovníky na ministerstvu životního prostředí a evoluční biologie a Oddělení výuky informatiky na Universitě v Haifa-Oranim, pod vedením prof Ido Izhaki spolu s prof Gidi Ne'eman, Prof Moše Inbar a Dr. Natarajan Singaravelan, zkoumala, zda jsou tyto látky určeny pro "nalákání" včely, nebo zda se jedná o vedlejší produkty, které nejsou nutně spojeny s žádnými takovými cíli.

Nikotin se přirozeně vyskytuje v květinovém nektaru v koncentraci až 2,5 miligramů na litr, a to především v různých druzích tabáku (Nicotiana glauca). Kofein se vyskytuje v koncentracích v 11-17.5 miligramů na litr, hlavně v citrusových květech. V nektaru z květů grapefruitu, se však kofein vyskytuje v mnohem vyšších koncentracích, a dosahuje 94,2 miligramů na litr. Aby bylo možné posoudit, zda včely preferují nektar obsahující kofein a nikotin, vědci nabízeli umělý nektar, který se skládal z různých přírodních cukrů a různé úrovně hladiny nikotinu a kofeinu, spolu s "čistým" nektarem, který zahrnoval pouze cukr. Koncentrace Kofeinu a nikotinu se pohybovaly v rozmezí od přirozené úrovně v květinovém nektaru až po mnohem vyšší než koncentrace nalezené v přírodě.

Výsledky ukázaly, že včely jednoznačně preferují nektar obsahující nikotin a kofein nad "čistým" nektarem. Přednostní koncentrace nikotinu byla 1 miligram na litr, podobna té, která se vyskytuje v přírodě. Co se týká volby vyšších úrovní nikotinu oproti "čistému" nektaru, včely dávali přednost druhé možnosti.

Podle vědců je obtížné určit s jistotou, zda se návykové látky v nektaru staly přítomné v evolučním procesu tak, aby bylo opylení efektivnější. Dá se předpokládat, na základě výsledků této studie, že rostliny, které přežily přírodní výběr, jsou ty, které si vyvinuly "správné" úrovně těchto návykových látek, které jim umožní získat a nikoliv odradit včely, které jim dávají významnou výhodu před ostatními rostlinami. Výzkumníci zdůraznili, že tato studie ukázala přednost, ne závislost, a v současné době zkoumají, zda se včely skutečně stávají závislými na nikotinu a kofeinu.

úterý 2. února 2010

V USA vyhlásili válku dovozu falšovaného medu

Naléhavá výzva v zájmu záchrany včelařství v USA. A týká se to pouze USA, anebo jak si vysvětlíte nález antibiotik u českých distributorů medu? Například v tomto protokolu SZPI. U nás čeští včelaři antibiotika zásadně nepoužívají, nejsou povolena a nejsou na trhu. Není načase bránit také české včelařství proti nekalým praktikám velkých dovozců medu?

Falšovaný med - jedná se nejen o med nastavovaný fruktózovým sirupem, ale také o takzvaně vypraný med (honey laundering). Stejně jako se perou špinavé peníze, znamená praní medu klamavé označování medu za med jiného původu, například čínský med se vydává za australský.


"Co převážený med působí na trhu medu v USA a co můžete dělat vy!"

Balírny medu a dovozci medu nám včelařům staví složité problémy, které rostou rychleji, než jsme schopni produkovat med. Stále se vyvíjející a komplexní programy jsou koncipovány tak, aby byl umožněn vstup medu na náš trh bez placení antidumpingového cla v USA na dovoz čínského medu, a to je přinejmenším zarážející. Pokusíme se v tomto článku vrhnout světlo na toto téma, abychom byli schopni lépe bojovat proti této velmi reálné hrozbě pro naši budoucnost podnikání se včelami.

1. Dovozové statistiky USA upozorňují na problém falšování medu

Začněme s tím, co víme o dovozu. Ze zpráv a údajů z trhu medem USDA vyplývá, že USA dovezla méně než 200,000 liber medu z Číny v roce 2009, potom co byl největší americký dodavatel medu před uložením čínského antidumpingového cla v prosinci 2001.

Rekordní množství medu se nyní dováží do Spojených států z Indie, Vietnamu, Thajska, Tchaj-wanu, Malajsie a Indonésie.Tyto tři poslední země nemají komerční včelařský průmysl, takže tyto země nemají kapacitu k výrobě a vývozu 35,5 milionů liber medu do Spojených států v roce 2008 nebo kterýkoli rok.

Průměrná cena medu z Thajska, Tchaj-wan, Malajsie, Indonésie a je 0,75 dolarů za libru.Porovnejte tuto cenu medu z USA, Kanady, Argentiny a Brazílie, a skutečnost je, že normálně stojí asi 1 dolar za libru na výrobu medu. Rovněž je podivná skutečnost, že bílý med je nyní odesílán do Spojených států z Vietnamu, což je země, která neprodukuje bílý med.

Překládání medu čínského původu medu prostřednictvím jiných zemí není jediný problém. Čínští přepravci a jiní přepisují také med jako směsi sirupu, medového sirupu, sladu, sladidla, aby se vyhnul placení antidumpingového cla.

V letech 2008 a 2009, nejméně 80 milionů liber medu čínského původu vstoupilo do Spojených států každý rok bez placení anti-dumpingového cla. To znamená, že nevybrané clo činilo 200 milionů dolarů ztracených příjmů pro americké ministerstvo financí pro toto dvouleté období.

V roce 2008, 35% všech amerických dovozů medu vstoupilo na náš trh bez zaplacení antidumpingového cla. V roce 2009, se podvodné dovozy medu zvýšily na 44% celkového dovozu.

2. Dopad překládání na všechny medové segmenty

Stále sofistikovanější systémy dovozu medu vytvářejí výrazně odlišné tržní ceny. V současné době existuje jedna cena za legitimní med a další nejnižší cena (která je někdy k dispozici na ½ nákladů na legitimní med) pro přeložený med. Tento trh téměř znemožňuje balírnám med, které odmítají kupovat tento přeložený med, konkurovat těm, kteří se věnují této činnosti. Navíc, tato nekalá soutěž je zhoubná pro dovozce medu z průmyslu medu, kteří dodržují zákony.

Falšování medu podkopává důvěryhodnost celého sektoru medu, protože je zpochybněna image a pověst medu jako bezpečného a zdravého výrobku. Tyto systémy znamenají, že je větší riziko padělaných produktů z medu, které se prodávají jako čistý med v potravinovém řetězci v USA a zvyšuje se potenciál reziduí do potravinového zásobování USA, protože v čínském medu bylo zjištěno, že obsahují celou řadu antibiotik.

Falšování medu narušuje image a pověst medu mezi spotřebiteli v USA. Tento nedovolený obchod medem se otevírá otázky obchodních podvodů a bezpečnosti potravin. Je zřejmé, že spotřebitelé a výrobci potravin jsou také podváděni tak, jak se tato praxe šíří.

3. Department of Homeland Security a americké právní Kanceláře nadále zkoumají a pokutují ty, kteří podporují a podílejí se na protiprávním jednání

Obchodní podvody jsou závažné trestné činy v ohnisku zájmu Kanceláře státního zástupce v USA. Možné porušování právních předpisů pro potraviny a léky a falšování a špatné označování vyvolávají přísné tresty v horní části obžaloby pro ty společnosti, které jsou obviněny za tyto přestupky. Department of Homeland Security nadále vyšetřuje a ministr spravedlnosti USA nadále trestně stíhají ty, kdo podporují nelegální falšování medu.

V květnu 2008, dva vedoucí z Chicaga v německé potravinářské společnosti(tj. Alfred L. Wolff) byli zatčeni pro údajné spiknutí s cílem nelegálně dovážet med z Číny, který byl falešně označen jako pocházející z jiných zemí, aby se vyhnuli antidumpingovému clu. Podle vládní žaloby, společnost dovezla med do USA v hodnotě téměř 30 milionů dolarů od roku 2005. Agenti celní hraniční ochrany USA - U.S. Customs and Border Protection (CBP) testovali vzorky medu, v jehož přepravních dokladech bylo uvedeno, že byly vyrobeny v Rusku, a laboratorní výsledky ukázaly, že některé vzorky obsaženého medu se vyráběly v Číně. Žaloba uvedla, že při Imigrace and Customs Enforcement (ICE) agenti prohledali kanceláře společnosti v Chicago, a zmocnili se dokumentů, které ukázaly, že firma prodala falešnou zásilku neznámé společnosti v USA za diskontní sazbu.

Federální orgány sledovali také další schémata, včetně činností čínských státních dovozců do Spojených států s falešnými doklady použitými k zakrytí čínského původu medu. 19. srpna 2009, Boa Zhong Zhang (občan Číny) přiznal svou vinu v USA u okresního soudu v Seattlu, za "spiknutí v uvádění zboží ve Spojených států a zavedení padělaných potravin do mezistátního obchodu." Pan Čang byl 20 let zaměstnancem společnosti včelích produktů v Číně, který byl zatčen dne 6.května 2009 v Los Angeles, při cestování v USA
Chung Po Liu, dovozce z Bellevue, Washington, byl také zatčen 6. května a jeho proces je na obzoru. Podle podané žaloby, Liu (přes jeho dvě společnosti), údajně koupil med z Číny, a pak zasílal do jiných zemí, kde byl přeznačený, aby to vypadalo, že to byl produkt z těchto dalších zemí.

Úplně nedávno, 29. října, 2009, americký žalobce pro Chicago oznámil, že "prezident medu výrobce v Číně" (tj. Yong Xiang Yan) přiznal svou vinu "na spiknutí s cílem nelegálního dovozu čínského medu." Pan Yan nyní čeká odsouzení u okresního soudu v USA někdy na jaře a čelí maximální finanční pokutě ve výši 3,9 milionu amerických dolarů a několika letům ve vězení.

4. Podporujte úsilí zbavit medový průmysl podvodných dovozů

Je naší povinností pomoci našim vládním úředníkům zajistit, aby dovážený med byl bezpečný, legální a správně označený zemí původu.Vaše podpora úsilí v boji proti podvodným praktikám čínských dovozů medu by mohla změnit naší budoucí životaschopnost jako včelařů. Negativní vliv tohoto obchodu na legitimní obchod eticky získaného medu nebude zastaven bez naší vzájemné individuální účasti.

Úředníci CBP a Ministerstvo potravin a léčiv (FDA) občas zachytili kontejnery pochybného medu, ale potřebujeme aby tyto federální agentury zvýšily své úsilí. V této souvislosti žádáme, abyste napsali svým senátorům a zástupcům v Kongresu o podvodných dovozech medu a vyzýváme je, aby tiskové úřady FDA, CBP ICE zvýšili své zaměření na toto téma.

Na pomoc v boji proti tomuto obchodu na základě transakcí, doporučujeme vám hlásit podezřelé činnosti (včetně prodeje dováženého medu za výrazně snížené ceny).

CBP by se měla také kontaktovat hlášením antidumpingového nebo nesprávně popsaného zboží na adrese: https://apps.cbp.gov/allegations/allegations.asp. Chcete-li zůstat v anonymitě, můžete jednoduše ignorovat krok, který žádá vaše kontaktní informace a poskytnout informace o údajném porušení v kroku 2 a údajného narušitele v kroku 3.

K zajištění integrity medového sektoru je důležité, abyste si nekupovali přeložený med, který je vám nabízen, a podali zprávu, tomu kdo se pokusí zabývat se v této činnosti ICE a CBP. ICE a CBP agenty i nadále pečlivě sledují zásilky medu, ale jakékoli další konkrétní a včasné informace, které můžete poskytnout, jim pomůže v jejich vyšetřování a povede k dalšímu odsouzení.

Richard Pasco

Jménem Čestné Medové iniciativy

McLeod, Watkinson & Miller

One Massachusetts Avenue, N.W.
Suite 800
Washington, DC 20001

What Transshipped Honey is Doing to the U.S. Honey Market and What You Can Do About It!