sobota 28. srpna 2010

Zlé a hodné bakterie ve včelách

Abstract výzkumné zprávy
Pokud dospělé včely (Apis mellifera) ze tří různých genetických kmenů, které jsou izolované, konzumují velké množství spor bakterie Bacillus Larvae (původce moru včelího plodu), nevznikají u nich žádné patologické efekty. (Včelám tyto spory moru neškodí.) Pitva a mikroskopické zkoumání odhalila spory hojně se vyskytující v trávícím traktu, ale nebyly tam nalezeny žádné vegetativní formy (tyčinky) v trubicích nebo v hemolymfě (včelí "krev").
Regenerace spro z tří hlavních oblastí střev dospělých včel ukázala, že 4 min po pozření spor je hlavní koncentrace spor lokalizována v předním střevě. Po 40 min většina spor byla ve středním střevu kde zůstala více jak 400 min. Za 4000 min většina spor přešla do zadního střeva.
Spory zůstaly životaschopné v trávícím kanálu po dobu nejméně 40,000 min. Životnost byla demonstrována růstem kolonií B.larvae v pevném substrátu (kvasnice+škrob) Když byly larvy včel krmeny sporami, ukázaly se jako infekční a způsobily mor v.p.

Resistance to American foulbrood in honey bees. XI *1: Fate of Bacillus larvae spores ingested by adults

William T. Wilson2
Faculty of Entomology, The Ohio State University, Columbus, Ohio 43210, USA
Received 27 July 1970. Available online 15 December 2004.


Zajímavá prezentace o přítomnosti blahodárné laktobakterie (lactobacilli a Bifidobacteria) v medovém váčku včely a její ochranných účincích pro včelu i pro konzumenty medu. Prezentace je s unikátními záběry z laboratoře a včel.

Medový váček a trávící trakt včely


Novel Lactic acid bacteria from the honey stomach of honey beesA na závěr jeden ohlas včelaře z Olomouckého kraje na naší českou metodu boje s morem včelího plodu. Otazník nad totálním pálením i zdravých včelstev.

Masakr a odvčelení míst jako lék na včelí mor? A likvidujeme skutečně jen nemocná včelstva?

pondělí 16. srpna 2010

Včely a skvrny na slunci

Dva vědci mají teorii o příčině nemoci kolapsu včelstev.

Je jasné, že včely mizejí. CCD není nový fenomén, je zaznamenán periodicky po celém světě po staletí. Experti hledají biotickou příčinu, která by vysvětlila globální problém a vyloučili pesticidy a stanice vysílačů mobilních telefonů. Jedna příčina, která nebyla zkoumána jsou sluneční skvrny.

Než si řeknete, že jsme blázni, nechte nás vysvětlit naši logiku. Nějaký jev způsobuje, že celá zdravé včelstva opustí úly. Většina odborníků se shodne, že včely komunikují mezi sebou kývavými tanci, které sdělují souřadnice vzdálených zdrojů potravy. A včelaři se shodnou, že nevědí kam se včelstva podějí, když udeří CCD. Proto bychom měli studovat jak včely ztrácí orientaci.

Poštovní holubi a magnetotaktické bakterie mají magnetický kompas, který jim umožňuje orientaci. Základ jejich schopnosti spočívá v nerostu nazývaným magnetit, umístěným v subbuněčné organele nazývané magnetosom. Má schopnost vnímat magnetické pole Země. Oba organismy se ztrátí když schopnost monitorovat pole je rušeno. Nejpodrobnější studie slunce na geomagnetické účinky na organismus je snížení navigačních schopností holubů během sluneční bouře. Jiné migrující živočichové zejména delfíni a velryby, se dezorientují a najíždí na břeh. Nepřímé důkazy naznačují, že změny v magnetickém poli mohou ovlivnit biologický systém, který řídí orientaci. Šestý smysl v takových organizmech se nazývá "magnetocitlivost"

Sluneční bouře
Asi každých 11 let způsobují sluneční bouře narušení zemské magnetosféry. Asi každých 50 let sluneční bouře jsou tak intenzivní, že ruší letecké, radiové komunikace a způsobují poruchy GPS a ničí elektrické transformátory. V roce 1891 se stala epizoda CCD v Colradu ve stejnou dobu jako byla aktivita slunečních skvrn. V roce 1960 sluneční superbouře způsobila velké výpadky radia a elektřiny. Ve stejnou dobu Texas a Louisiana měla CCD. Současně když se nynější CCD začala asi před 6 až 8 lety, také to bylo současně se špičkou aktivity slunečních skvrn.

Od 1978 několik vědců opakovaně naznačují, že směr zemského magnetického pole by mohla souviset s orientací včel. Nicméně většina entomologů a včelařů to nebere na vědomí, že včely mohou záviset na něčem jiném než vizuální stopě a pozici slunce pro navigaci. Včely také obsahují železo ve formě magnetitu a důkaz ukazuje že když jejich magnetický kompas je rušen, jejich schopnost magnetické orientace je narušen. Jestli je to pravda, jejich schopnosti se orientovat v prostoru nebude během sluneční bouře fungovat. Potom budou včely zmatené na poli nebo v úlu. Jsme přesvědčeni že opustí potom úl aby hledaly souřadnice, které se naučily. Každopádně současný cyklus slunečních skvrn 1998 až 2009 právě končí a my sázíme na to že CCD jako včely zmizí. Až nastane jiná sluneční bouře.

Honeybees And Sunspots

pátek 13. srpna 2010

Zprávy o medu ze světa

Úroda medu v roce 2009 v USA byla nejhorší v historii. 144 milionů liber byla nižší o 12% úrody 2008 a o 28% úrody před 10 lety. Průměr za posledních 5 let byl 156 milionů liber.

Některé důvody špatné úrody:
Počasí - sucho na západě a chladno, vlhké počasí ve středozápadu.
Omezená plocha snůšky - hodně plochy pro včely se přeměnilo na farmářskou půdu na ziskové plodiny nebo se změnila pro komerční nebo rezidenční použití.
Méně včel - CCD a zvýšené používání pesticidů na plochách, které byly vhodné pro včelí pastvu.

Pokles produkce medu ve většině zemí s největší produkcí medu vytvořil kritický nedostatek medu. Jelikož poptávka po medu významně neklesla, ceny surového medu na světovém trhu stoupají.
Úroda medu v Jižní Americe byla špatná většinou kvůli špatnému počasí. Jihoamerický med je drahý a většina tohoto medu se prodává v Evropě.
Indie měla dobrou úrodu medu, ale zjišťuje se, že hodně z tohoto medu je falšováno. Cena medu je o 15-20% všší než minulý rok. Ačkoli úroda medu ve Vietnamu je lepší než minulý rok, ale celkový objem je malý a konkurence pro tento med je vysoká.
Většina čínského medu je prodávána v Evropě. USA přijímá čínský med jako medový sirup nebo je obcházen přes třetí země. Podvody s čínským medem v USA je hlavní problém.
Nadějná je úroda v USA v roce 2010, ale ceny budou vysoké a ceny medu možná klesnou pokud poklesne jeho prodej.

Honey Update

Podvody s čínským medem v USA byly konečně dokázány.

Minulý týden bylo dosaženo několika výsledků týkající se podvodů s medem. Pokrok doznala podpora současné legislativě v U.S. senátu a kongresu k zastavení pravní čínského medu přes třetí země. Muž z Tajvanu se přiznal v Los Angeles že přepravil čínský med (50 kontejnerů) do Indie a další kontejnery do Thajska, Jižní Koreje a Taiwanu pro přepravu do USA, aby se vyhnul placení antidumpingových cel. Také se přiznal k falšování čínského medu cukrem v továrně na Taiwanu za účelem "zvýšení zisku".
Dále čínští včelařští vědci otevřeně prohlásili v akademickém článku, že "někteří čínští exportéři přepravili čínský med skrze Indii nebo Malajsii aby se vyhnuli U.S. clům." Problém těchto podvodů získává národní a mezinárodní pozornost.

http://beekeeping4beginners.blogspot.com/2010/08/catch-buzz-chinese-honey-crooks-caught.html

pondělí 9. srpna 2010

Statistika věda je a má zajímavé údaje

Američtí včelaři Larry Krengel a Wendy Schweigert zorganizovali přehled o včelařích ve světě na základě dotazníku. Dostali 1300 odpovědí z 5 kontinentů. Kontinenty Afrika a Antarktida zůstaly nereprezentované.

Průměrný včelař je 52 letý muž, který včelaří 9 let a ošetřuje 4 včelstva. Minulý rok nepoužíval žádné léky proti roztočům, ale podporuje používání esenciálních olejů, práškového cukru,nebo trubčích pastí na kontrolu Varroa. Dává přednost neléčení Varoázy vůbec. Politicky je umírněný; věří v Boha a praktikuje náboženství nepravidelně. Šetří energii a recykluje. Má obecně rád zvířata. Má stabilní osobnost, je svědomím introvert a je otevřený novým myšlenkám. "Typický" však často nepopisuje konkrétní osobu.

Průměr samozřejmě je velké zjednodušení dat. 5% odpovídajících se popisuje jako Komerční včelaři, 12.7% včelaří jako vedlejší zaměstnání, a 82% jsou hobbysti - zájmoví včelaři. Komerční včelaři chovali včely průměrně 23.4 let a udržují až 16,000 včelstev, ačkoli 10 včelstev je nejčastěji hlášený počet pro tuto skupinu. Hobbysti chovají včley průměrně 7.4 let a mají 2 nebo 3 včelstva, ačkoli také někteří hlásili 152.

Mezi nejzajímavějšími zjištěním bylo vzdělání včelařů. Pouze 1.2% hlásilo vyšší úroveň vzdělání - střední škola nebo méně. Většina z těchto včelařů bylo přiliš mladých aby ukončili střední školu. Dalších 5.8% uvádělo střední školu, 28.7% mělo vysokou škou nebo 2-letou, a 19.7% 4-letou školu.
Nejzajímavější je že 12.6% mají vzdělání po vysoké škole a plných 32% mají vyšší tituly. Tento vzorec je konzistentní napříč včelařů komerčních, zájmových a s vedlejším zaměstnáním. Procento včelařů s vyšším vzděláním je 3 krát větší než v obecné populaci.

Test osobnosti byl v přehledu a měřil extrovertnost, ochotu, emoční stabilitu a svědomitost. Včelaři se liší od obecné populace ve všech kromě svědomitosti. Jak včelaři tak obecná populace má tendenci k vysoké svědomitosti. V ostatních vlastnostech včelaři mají tendeci být méně extrovertní, více otevření novým myšlenkám, emočně stabilnější, ochotnější než obecná populace.

sobota 7. srpna 2010

Medu je málo a medu je dost

Tvrdí a hlásí někteří včelaři ve dvou aktuálních článcích na webu:
Medu je málo, tvrdí včelaři, takže zřejmě podraží
Včelaři hlásí: medu je dost
V Albertu jsem včera viděl med za 127 Kč/kg. Mohu potvrdit, že jarního medu bylo málo vlivem příšerného počasí, kdy v době květu řepky pršelo. Zato druhá snůška byla medovice - hodně tmavá a extrémně hustá s 15% vody, kdy byl problém všechen med odstředit z plástů. Byl to složitý rok, ale zase bylo možné vyselektovat perspektivní včelstva, která si dokázala i v těchto komplikovaných podmínkách poradit.

související články:

EU chystá peníze pro naše včelařeSezóna nic moc, hořekují včelaři. Med tak bude dražší