čtvrtek 27. května 2010

Zloději ukradli 33 úlů se včelami

V USA ze včelí farmy v Baldwinu, Wisconsin.
Dale Wolfovi z Farmy Wolf Honey Farm bylo koncem dubna ukradeno 33 úlů. Každý úl měl 35,000 až 40,000 včel a byl hodnocen na $150. I když jsou úly kryty pojištěním, očekávaný med z nich není pojištěn. Wolf Přišel o tisíce dolarů v ceně medu.
"Za celou dobu co včelařím jsem něco takového nezažil", řekl Wolf, 68. Je mi z toho fyzicky špatně."
Je běžné že úly se kradou v Kalifornii, kde je velký příliv komerčních včel přes zimu, ale něco takového se nestává v západním Wisconsinu.
Je to vzácné v této části země. Wolf je viceprezident St. Croix County Beekeepers Association a včelaří 40 let. Jeho rodina chovala včely od roku 1912. Wolf si myslí, že včely vzal jiný včelař. Řekl policii své podezření. Vyšetřovatelé nenašli důkaz nasvědčující, že včelstva vzal jiný včelař. Wolf uvažuje, že vybaví svých 400 úlů sledovacím zařízením, pro případ budoucí krádeže.

Hives with 1 million bees stolen from Wis. honey farm

Světový výzkum apidologů se točí kolem zdraví včel

informuje Apidologie ve zvláštním vydání

Autoři: Marla Spivak a Yves Le Conte

V posledních letech se dostaly rozsáhlé ztráty včelstev do celosvětové pozornosti. Nemoc kolapsu včelstev (Colony Collapse Disorder), zimní ztráty a slabá včelstva jsou přítomny v mnoha včelínech a vedou k velmi vážné situaci pro včelaře a opylování. Špatné zdraví včelstev vyvolalo znepokojení mezi vědci a finančními agenturami, které naštěstí vyústilo podstatným novým vědeckým výzkumem o patologii včely. Mysleli jsme si, že bude příhodné sestavit speciální vydání na zdraví včel a pomoci syntetizovat informace o aktuálním výzkumu na toto téma.

Začneme třemi recenzemi stavu zdraví včel v USA, v Evropě av Latinské Americe. Přehled kde J. Pettis a K. Delaplane zdůrazňuje obrovské úsilí v oblasti výzkumu který probíhá v USA, a je financovaný dvěmi odvětvími Ministerstva zemědělství USA. Přehled od Moritz et al. zdůrazňuje, že stejně přísné výzkumné záměry jsou koordinovány v celé Evropě. Až do teď, zdravotní situace včel v Latinské Americe nebyla dobře zdokumentovaná. R. Vandame a A. Palacio genetika staví proti sobě včely, zemědělské postupy a využívání krajiny v Latinské Americe s průmyslovějšími zeměmi, a předkládá hypotézy `` křehké rovnováhy'', která potkává včely na jižní polokouli Nového světa. Znalosti rozsahlých studií prováděné v těchto regionech mohou pomoci čtenářům zaměřit a koordinovat další úsilí v oblasti výzkumu po celém světě.

Další skupina článků dává přehled dopadů životního prostředí na včelí zdraví: vliv krajiny, výživy, používání propolisu a pesticidů. Politika krajiny a životního prostředí, diskutované N. Desneux et al., jasně ovlivňují dostupné květinové zdroje pro včely, což zase ovlivňuje nutriční stav včel, který byl přezkoumán od R.Brodschneider a K. Crailsheim. Velká pozornost je správně zaměřena na množství a kvalitu pylu k dispozici pro včely v průběhu celého roku, a jak dopadá výživa na včelí imunitní reakci, jejich náchylnost k nemocem, a populaci včelstva. Používání pesticidů, jsou pojednány od R. Johnson et al., Může to mít přímé a letální účinky na včely. Ale objevující se výzkum ukazuje, že subletální a synergické účinky pesticidů mohou být skryté, ale závažné riziko pro včely. Kromě toho mohou kombinované účinky pesticidů, špatná výživa a nemoci být další složky zátěžující včely létavky v našem moderním zemědělství a životním prostředí ve městech. Je jasné, že imunitní systém včel je zatížen bezprecedentním způsobem. Přehled předchozího a současného výzkumu o propolisu od M. Simone a M. Spivak poskytuje pohled na výhody, které jsou často přehlíženy, ale jsou to důležité antimikrobiální látky na sociální ochranu včelstev.

Série článků o patogenech a parazitech včel poskytují nové a velmi zajímavé informace. Zajímavý komplexní přehled o včelích zdraví v Německu, přehled od E. Genersch et al. Dospěly tam k závěru, že destruktor Varroa je pravděpodobně příčinou ztrát včel v této zemi. Podporujíce tento závěr, Y. Le Conte et al. přezkoumává dopad Varroa na včely a předkládá pádný argument pro další pozornost na výzkum kolem tohoto roztoče.

Další plány na sekvenci genomu Varroa představí novou cestu pro výzkum o roztočích, a upozorňuje na vztah Varroa - včela jako jeden z nejzajímavějších modelů parazit - hostitel ke studiu. Také dopad Nosema ceranae na včelí zdraví v USA a Asii, tak v Evropě, je posuzován od J. Chen a Z. Huang, a M. Higes et al., Resp. Rozšířený výskyt tohoto nového druhu Nosemy překvapil většinu výzkumných pracovníků v posledních letech. Je důležité, aby pochopili, jak tato nemoc postihuje samotné dospělé včely, a ve spojení s množstvím jiných patogenů, parazitů a zátěžových faktorů životního prostředí na včely.

Nakonec předkládáme dva přehledové články o chovu včel a přírodním výběru včel s ohledem odolnost vůči parazitům a patogenům. Řada programů výzkumu a včelařské programy selekce v Evropě vedly k místní populaci včelstev, která přežívají bez léčby proti roztočům. Büchler et al. dávají přehled shodného úsilí probíhajícího se v Evropě na výběr pro specifické znaky, jako jsou hygienické chování, které pomáhají snížit včelám zatížení roztočem. Také dávají přehled různých úspěchy jiných úsilí, jako přístup ke včelímu šlechtění `` žít a nechat zemřít''. Rinderer et al. Přezkoumává úspěchy dvou hlavních úsilí o šlechtění včelv USA. Prvním z nich je projekt s ruskými včelami, které byly dovezeny z Dálného východu, Ruska, které ukazují dobrou odolnost proti Varroa napříč USA, a to zejména ve včelstvech, které jsou udržovány na jednom místě po celý rok. Druhá je linie včel chovaných v USA nazývá VSH linie pro včely s "Varroa Citlivou hygienou". Tyto včely mají zvýšené vyjádření hygienického chování vůči roztočům, a také ukazují prokazatelnou odolnost proti roztočům.

Jsme hluboce znepokojeni ztrátami včelstev včely ve Spojených státech a v Evropě. Jsme hrdí že můžeme představit toto zvláštní vydání Bee Health (Včelí Bee zdraví), které zahrnuje mnoho prominentních vědců v této oblasti. Děkujeme všem autorům za jejich vynikající spolupráci v tomto dlouhém procesu. Doufáme, že články v tomto čísle poskytnou impuls pro další výzkum způsobů, jak pomohou snížit ztráty včelstev a podporovat zdraví včel.

Opět kontaminovaný a falšovaný med z Asie

Indický med obsahuje antibiotika a stopy těžkých kovů, říká EU
Zdroj zprávy

EU nyní vyhlásila zákaz dovozu indického medu - odkaz

Indie tyto skutečnosti přiznává a vysvětluje:

EU uvádí přítomnost antibiotik a reziduí těžkých kovů v indickém medu a hrozila zákazem dovozu . EU je druhá největší destinace pro export indického medu po USA. Zákaz může dopadnout na jiné exporty do EU které čelí podobným obviněním, včetně reziduí pesticidů. Stává se to politický problém, řekl úředník.

V sázce je celkový indický export do EU v ceně $660 milionů. India vyváží med do více než 60 zemí. Celkový export medu z Indie byl $32.39 milionů v roce 2008-09, čtvrtina ($7.7 million) z toho jde do EU.

Indie bude žádat více času
Ministerstvo obchodu vede naléhavé rozhovory s producenty medu a Export Inspection Council (EIC). Indie by požádala více času od EU k vysvětlení situace. "Máme naději že se to vyřeší. Naše rybářské exporty mají podobný problém v EU, ale řešily to, řekl úředník.

Někteří producenti používají antibiotika pro prevenci bakteriálních nemocí a med z takových včelstev obsahují tato rezidua.

Je to také neznalost přísných standardů v EU na potraviny. EIC posílá pravidelně do EU data týkající se testů vzorků medu který je připraven pro export.

Zaznamenává se zvětšení počtu vzorků, které nevyhověly testům. EU nyní chce zakázat dovozy medu z Indie namísto několika vyškrtnutí toho kdo exportuje kontaminovaný med. Kanada odmítla zásilku Indického medu z údajného falšování třtinovým cukrem, a úředník řekl, "Někteří vývozce dováží falšovaný čínský med, a reexportují ho ilegálně na trhy jako je EU a Kanada. To dává špatné jméno všem.

středa 26. května 2010

Úbytek včelstev způsobují infekce

Američtí vědci tvrdí, že identifikovali potenciální příčinu kolapsu včelstev (nemoc označovaná CCD).
Tato nemoc má během nedávných několika let na svědomí mnoho včelstev.
Vědci z amerického ministerstva zemědělství říkají, že na vině jsou plísně a rodiny virů.
Jay Evans z výzkumné služby zemědělství říká, že se ukáží tyto dva velmi odlišné patogeny spolu, "existuje významná korelace s kolapsem včelstva".

Daniel Weaver, komerční včelař z Texasu a vedoucí včelařství BeeWeaver vzpomíná na šok, který zažil když otevřel brzy na jaře 2007 a našel je prázdné.

"Byla tam jen matka a deset dvanáct včel v hloučku v rohu. Byly tam zásoby, ale nebyly včely létavky."

Ostatní včelaři v USA, mnozí s dlouholetými zkušenostmi a kteří měli vždy normální zdravé včely, začali zaznamenávat podobný problém zhruba ve stejnou dobu.

Někteří přišli až o 90% včelstev a každý rok od 2006 hlásí průměrné ztráty 30 až 35%.

Plísně a viry

Jakmile včelaři začali bít na poplach, začali vědci hledat příčinu té záhadné nemoci.
Začali sbírat vzorky a vyšetřovat nemocné včely z Kalifornie a Floridy, kde se provádí komerční opylování, a vizuálně kontrolovat známky problému.
Největší záhada bylo to, že posbírané včely nevykazovaly žádné příznaky choroby a vypadaly naprosto zdravé, řekl Evans.

Po vyšetření vzorků vědci zjistili vyšší výskyt plísně Nosema Ceranae.

Ale teprve nedávno se podařilo zjisti, že pokud jsou včely infikovány jak Nosema a také skupinou RNA virů, vede to pravděpodobně ke kolapsu včelstva. Aby dokázali svou teorii o synergii mezi těmito dvěma patogeny, Evans a jeho kolegové se pokusili vyvolat kolaps včelstva uměle.

Víme již jistou dobu, že viry nejsou dobré pro zdraví včel, působí viditelné symptomy, jako paralýzu včel, chvění a neschopnost létat, vysvětlil Evans. Ale aby onemocnělo včelstvo bylo složité.
Musíte nakazit včely jakousi přirozenou úrovní ve srovnáním s tím co se děje v oblasti a pak čekat jak se to promítne na kolapsu nebo zeslabení včelstva.

Zdroje infekce

Jak se dostane CCD na včely? Dr. Evans se domnívá, že infekce se šíří prostřednictvím pylu na květinách. Komerční včelaři převáží včely po celé zemi a pronajímají je zemědělcům na opylení mandlí v Kalifornii, pomerančů na Floridě a borůvek v Maine. Ti je pak přivážejí domů do jiných částí USA. Když včela přenese vir na rostlinu, ostatní hmyz navštěvující květinu se nakazí.
Byli jsme schopni pozorovat viry jak se pohybují v roztoči a předávají se od včel na roztoče.
Pokud jde o plísně tak se přenášejí pomocí hmyzích exkrementů. Nosema klíčí v žaludku včel, prostupuje tělem a vylučuje se výkaly. Nemocné včely se vykálí v blízkosti úlu a včely to náhodou naberou a restartuje se cyklus.

Někteří si ale myslí, že plísně a viry nejsou hlavní příčinou CCD. David Mendes, předseda americké federace včelařů říká, že na prvním místě je imunitní systém včel. Je to také o výživě, zvláště některou potravu včely nejsou schopny zpracovat. Také pesticidy mohou být příčinou problému.

Zdroj článku

neděle 23. května 2010

Tomografie sleduje vnitřek včelího úlu

Vědci vynalezli nový způsob jak nahlížet do včelího úlu aniž by včely uvnitř vyrušovali.

Technika je známa jako Diagnostická Radioentomologie (DR), skanuje včelí úl a vytváří sérii 3D obrazů.

Odhaluje v reálném času kolik je včel uvnitř, kde jsou a dává informaci co právě dělají. Taková informace by mohla pomoci vědcům porozumět proč včely ve světě stále ubývají.

Sledují také matku.
Nová technologie byla vyvinuta entomologem Markem Greco a jeho kolegy ve Švýcarském včelím výzkumném centru v Bernu Swiss Bee Research Centre) a vědci na univerzitě v Bath vedené profesorem Cathry Mitchell a Dr. Manuchehr Soleimani.

Vědci použili k monitorování života včelího úlu zobrazovací technologii nazývanou X-ray ("rentgenování") počítačovou tomografii. Ta produkuje sérii barevných 3D obrazů, které se mohou zaznamenat v detailu co se děje uvnitř.
Technika může dokonce stopovat pohyby včelí matky, kde tráví většinu času ve včelstvu.
Takový přístup je neinvazivní a neovlivňuje normální chování včelstva. Může se hodnotit počet včel a jejich poloha. Nový snímek se provádí každých 90 vteřin.
Vědci pracují na zlepšení DR techniky tak, aby zlepšili kvalitu snímků a přesněji změřili včelí populaci, množství pylu, vosku a medu uvnitř úlu.
Tým také pracuje na vytváření počítačových modelů k lepšímu hodnocení úrovně škůdců a patogenů v úlu, které dosáhli kritické úrovně. Zkoumají jak patogeny jako roztoče, viry, bakterie a plísně, které mohou spolu vzájemně působit a s tlaky a stresory z prostředí mohou způsobit kolaps včelstva.

Mnoho včel samotářek létají na stejné květy jako včely, a některé také také trpí stejnými patogeny, jako jsou například plísňové infekce.

Zdroj zprávy

středa 19. května 2010

Tragedie experta

Příběh ze života:
Jeden funkcionář, jednatel ZO a prohlížitel včelstev, prodal (nebo dal) včelstvo do jedné vesnice kamarádovi. Přátelé ho napráskali na veterinu a tak se musel dát vzorek včelstva na rozbor spor moru. Bohužel našly se spory a prováděla se klinická prohlídka. Našel se klinický případ moru v pokročilém stádiu.... a pálení inventáře ... a řeči a otázky včelařů...
Není to situace na "mašli"? Život jde dál, včely se budou rojit, slzičky uschnou.

Co je to všechno proti nynějším povodním na Moravě?

pondělí 17. května 2010

Kominíček mě překvapil

Každý rok si kolem našeho domu, na zahradě, na půdě, pod střechou a kdekoli dělají hnízda "kominíčkové". Ale letos tomu tenhle malý ptáček dal korunu.
Udělal si hnízdo pod úlem se včelami. Mám úly postavené na vyřazených pneumatikách a koho by napadlo využít mezeru pod úlem.


Video na stream.cz (není moje, ale je poučné)

Sám jsem je tam neobjevil, ale večer mě na ně upozornil náš pes Ben.

Syntetická léčiva pro včely

Co o nich píše Randy Oliver, „Vědecký včelař“

(Připomínám, že fluvalinát je součástí léčiva pro včely "M-1 AER" a MP-10. Amitraz je pak účinnou látkou ve Varidolu FUM. Tyto dvě chemikálie jsou pilířem české metody boje s varoázou.)

Zdroj informace
Rezistence roztočů a chemická Persistence (setrvalost)
Dalším problémem s přetrvávání některých akaricidů v plástech je to, že neustále vystavuje přežívající roztoče chemikáliím. Tento efekt přispívá nejen k rozvoji a úspěšnému šíření rezistentních roztočů, ale také potlačuje jakékoli oživení nerezistentních roztočů - rezidua chemikálií ve skutečnosti pomáhají rezistentním roztočům, protože odstraňují soutěž.
Když poukazuji na persistenci akaricidu, myslím to opravdu vážně! Nedávno mi byly ukázány výsledků testů na plástu od včelaře, který naposledy použil Checkmite+ před šesti lety a fluvalinat (jako Mavrik) před třemi lety. I po této významné uplynulé době, jeho plást stále obsahoval téměř 2 ppm coumaphos a 6 ppm fluvalinat. Ani jedna z těchto hodnot není dostatečně vysoká, aby mohla vyvolat přímou toxicitu, ale i několik let poté, co byl naposledy použit, koncentrace byly stále dostatečně vysoké, aby vyvolaly podezření, že mohou ovlivnit matky a trubce (Pettis 2006, Rinderer 1999).
Jak jsou další pesticidy a akaricidy přidávány do plástů, může synergie toxinů dosáhnout úrovně, které mají vliv na zdraví a produktivitu včelstva. Toto hledisko by měly být uvažováno včelaři, jejichž včely jsou brány do zemědělských oblastí, kde se používají pesticidy a včelstva budou vystavena zemědělským pesticidům - pokud vaše včelstva budou vystavena zem. pesticidům, měli byste se jednak snažit vyhnout perzistentním akaricidům a bedlivě sledovat úrovně nosemy.

Přehled dostupných syntetických akaricidů

Fluvalinat
Fluvalinat je nejznámější varroacid široce používán ve formě pásků Apistan ®, které byly zlepšeny dříve kousky dřeva nebo lepenky ponořené do zemědělského roztoku Mavrik®. Byla to opravdu zázračná chemikálie, která byla bezpečná pro manipulaci a nedostala se do medu a neměl žádný znatelný vliv na včely a zahubila spoustu roztočů (99+ % zabitých).
Kupodivu, když Dr. Mark Goodwin (osobní komunikace) první testoval Apistanové proužky na Novém Zélandu, když zjistil, že pouze 3,1% z celkového ošetřování zajistilo odpovídající kontrolu roztoče! Výrobce prostě začal s poměrně vysokou dávkou, aby se zajistilo zabití prakticky každého jednotlivého roztoče. Včelaři tak očekávali, že produkty zajistí téměř úplnou eradikaci roztočů s každým použitím. Ve zpětném pohledu počáteční nadměrně vysoké dávky fluvalinatu pravděpodobně pomohly urychlit vývoj rezistentních roztočů. V případě Apistanu nebyl dlouho předtím takový silný selektivní tlak který vytvořil skupiny populace roztoče, které začaly útočit dříve, takže včelaři začali používat více proužků, nebo léčili častěji.
Křivka procent roztočů zabitých proti procentu doporučené dávky Apistanu aplikovaného (původní neresistentní roztoči na Novém Zélandu). (Grafy a obrázky jsou ve zdroji článku). Všimněte si, že jen malý zlomek z jednoho pásu byl stejně účinný jako plná dávka (100% - se skládá ze 2 proužků).S laskavým svolením Dr. Mark Goodwina.
Komerční včelaři, ve snaze snížit náklady, namáčeli dřívka z nanuků do Mavriku (a později, různé jiné formy aplikace), a dříve dlouho užívali velmi vysoké dávky. Všichni jsme slyšeli, jak to vedlo k rozsáhlé rezistenci roztoče vůči fluvalinatu a celosvětově kontaminaci vosku.

Dr. Maryann Frasier (2008), po analýze kolonie trpících CCD zjistila, že "Nejvýznamnější rozdíl v hladinách pesticidů ve srovnání se zdravím včel, bylo to, že zbytky fluvalinatu inklinovaly být vyšší v pylu, vosku a plodu slabých, mrtvých a zotavovaných včelstev vzhledem k silným včelstvům. Nejvyšší hladiny pesticidů byly zjištěny ve vosku, následuje pyl a plod, ale hladiny ve vosku jsou mnohem variabilnější než v pylu nebo plodu. Hladiny Fluvalinatu nalezené v plodu jsou v rozmezí smrtícím pro včely. "
Nedávno byl ten názor, že fluvalinat prodávaný dnes je toxičtější než starý, protože obsahuje pouze dvě "aktivní" formy molekuly (pojmenovaný tau-fluvalinat). Nicméně, když jsem se ptal zástupce Wellmark, Doug VanGundy, o tom, vysvětlil že k jediné změně došlo v názvu, protože společnost měla vždy používat tau-fluvalinat ve výrobku.
Apistanové proužky a Mavrik stále včelaři používají, a jejich úspěch závisí na stupni rezistence místních roztočů, a zda je výrobek rotuje s jinými opatřeními kontroly roztočů. Rezistence se snižuje u roztoče - nonresistantní roztoči zvítězí, jestli nejsou trvale ošetřovány chemikáliemi. Bohužel, zbytky v plástech mají podobný účinek jako nonstop léčba.

Zajímavostí je, že autor registrace EPA produktu (EPA 2005) se zdá nepochopil, jak by Apistan pásy měly být použity, jak o tom svědčí následující odstavec:
"Nicméně, je prohlášení v návodu nutné k ochraně včel při hledání potravy LD50 menší než 11μg/včelu. Pro tau-fluvalinat, akutní kontaktní toxicita pro včelu medonosnou ukazuje, že je LD50 0.2μg/včelu.To klasifikuje tau-fluvalinat jako vysoce toxický pro včely.Impregnované pásy formulace [Apistan] se používají ve včelstvech k léčbě varroázy, kdy včely nejsou přítomny. "


Zřejmě si autor nemohl představit, že by včelaři skutečně výrobek vkládali do úlu živých včel! LD50 stranou, realita je, že jsem používal proužky několik let a určitě jsem si nevšiml že škodí včelám. Nicméně, to je drsný na trubce a matky, plus jeho toxicita je zesílena, pokud jsou použity ve včelstvech která již obsahují zbytky coumaphosu (Johnson 2009).

Fluvalinat se těší oblibě dlouhodobě. U mnoha včelařů, Apistanové proužky zajišťovaly účinnou kontrolu roztoče po dobu asi šest let (i když ke konci jsme je potřebovali k léčbě častěji). Výrobek je stále ještě prodává, a nadále funguje v některých oblastech. {Komerční včelaři byli schopni prodloužit životnost fluvalinat zvýšením dávky Mavriku a / nebo střídali ho s dalšími produkty a prodloužili jeho efektivní život téměř dvacet let!
Fluvalinat opravdu mohl být použit s budoucí rotací akaricidu, zejména pokud včelaři praktikují určitý stupeň výměny plástů, aby se zabránilo nahromadění reziduí, což umožňuje návrat nerezistentních roztočů. To je trochu komplikované, protože nerezistentní roztoči, neomezovaní rezistentními mechanismy, mohou být škodlivější než rezistentní roztoči!
Fluvalinat by se měl používat opatrně, pokud vůbec, producenty matek, protože může vést k tiché výměně matky (Currie 1999), brzké mortalitě trubců (Rinderer 1999), a snižuje životaschopnost spermií (Burley 2007).

Amitraz

Amitraz byl jeden z prvních varroacidů registrovaných v USA, a je účinný proti oběma varroa a tracheálním roztočům. Byl vyráběn v plastovém pásku jako Miticur, ale registrace pro použití u včel úlů byla stažena po několika soudních sporech.Nicméně, včelaři na celém světě běžně používají AG produkty Tactik ® a Ovasyn ® mimo návod. V Československu byl (a je) amitraz používán mnoho let jako fumigant, spálením dvou kapek Tactiku ("Varidol") na kousku ošetřeném filtrační papíru.
Na západě USA, Tactik v oleji nebo tuku rychle se stal miláčkem komerčních včelařů kde selhal coumaphos. Nicméně, nebylo žádné překvapení před pár lety, když jsem začala jednání zprávy, že roztoči ukazovaly rezistenci k výrobku, a tento rok by včelaři v některých oblastech se nemohli již spoléhat na amitraz, aby se důsledně zabili roztoči. Apivar ® je francouzský recept s amitrazem široce používán v Evropě, a také registrovaůný na Novém Zélandu a Kanadě (ale bohužel ne v USA).

Kanada v poslední době zaznamenala amitraz strip-Apivar ®-pro použití při mimořádných událostech (Jsem zmatený všemi "API" a "Vars," také!). Tento výrobek má dlouhou úspěšnou historii v Evropě (i když roztoči vyvinuli rezistenci tam kde byl používán po mnoho let).
Amitraz má žádoucí kvalitu tím, že se odbourává poměrně rychle v medu a vosku (i když jeho degradační produkty jsou perzistentní a mohou mít zdravotní problémy). Ze všech syntetických akaricidů je snad nejvíce blahodárný v úlu.

Sečteno podtrženo - syntetické akaricidy

Když varroa poprvé zasáhl severoamerické včelnice, mohli jsme ho kontrolovat jednou za rok ošetřením Apistanem. V současné době jen málo komerčních včelařů přežije bez alespoň dvou ošetření v sezóně proti roztočům (a některé až tucet!), A nejsou si jisti, že léčba bude ještě pracovat z roku na rok. Je jasné, že jsme ztratili bitvu, když se nám roztoč směje do obličeje, a říká: "Je to váš nejlepší střelec?" (Budu mluvit k této otázce v nadcházejícím seriálu o chovu včel pro všeobecnou rezistenci na parazita).

Jsou nyní tři syntetické akaricidy registrovány pro použití v USA: Apistanové pásy, Checkmite + pásy, a Hivastan "placky". Tyto tři, spolu s (nelegálním) amitrazem vybavují komerční včelařě možností chemické "rotace", aby se zabránilo rezistenci roztoče, zvláště když se to střídá s "přírodní léčbou", jako je thymol, kyselina mravenčí, nebo (technicky nelegální) kyseliny šťavelové. Klíčovou myšlenkou je míchat je - pokud budete používat akaricidy, ne jen udržet pomocí stejného do doby, než to nedokáže!

Bohužel, s ošetřením proti roztoči, není oběd zdarma. Všechny akaricidy, ať syntetické nebo přírodní, mají negativní dopady na včelstvo - jako vývojové účinky na chov (coumaphos, amitraz), zjevná plodová toxicity (coumaphos, kyselina mravenčí, thymol), toxicita na dospělé včely (Hivastan), imunosuprese, změny v chování (např. rozdmýchává z fumiganty nebo vysazení matky), nebo účinky na matky a trubce (fluvalinat, coumaphos, mravenčí, thymol).Tyto skutečnosti naznačují tři taktické body:

1.Použijte ošetření tak málo podle potřeby,

2.Zavést málo akaricidu jen co je nezbytné, a

3.Vyhněte se akaricidům, která zanechávají přetrvávající rezidua v plástech.Tento poslední bod se týká především coumaphos a fluvalinat (čas ukáže, jestli je problém Hivastan).

Akaricidy by neměly být vnímány jako jediný prostředek ke kontrole Varroa. Ve skutečnosti by měly v ideálním případě být použity pouze jako poslední možnost. Roztoči mohou být efektivně kontrolováni kombinací rezistentních kmenů matek, oddělky na jaře nebo na podzim, trubčími rámky, podporováno rotací a některými kombinacemi (syntetických a / nebo přírodní) akaricidů podle potřeby.

pátek 14. května 2010

Výzkum pro zlepšení zdraví včel v Evropě

Pochopení příčin ztrát včelstev a zlepšení stavu zdraví včelstva bude vyžadovat průřezové výzkumné iniciativy včetně patologie včelstev, chemie, genetiky a včelařského vzdělávání.
7-mý rámec požadovaného výzkumu Evropské Unie k empirickému a experimentálnímu vyplnění mezer u škůdců a nemocí včel, včetně CCD a vlivu parazitů, patogenů a pesticidů na úmrtnost včel. Interakce mezi těmito příčinami ztrát včelstev budou studovány v různých Evropských regionech pomocí experimentálních modelových systémů zahrnující vybrané parazity (například Nosema a Varroa roztoče), viry (vir deformovaných křídel, vir černání matečníků, Izraelský vir akutní paralýzy) a modelových pesticidů (thiacloprid, tau -fluvalinate). Budou se používat Transcriptomní analýzy k prozkoumání host-patogenních interakcí pesticidů a identifikaci nových genů pro rezistenci k nemocem. Zvláštní pozornost bude věnována k subletálním a chronickým vystavování pesticidům a bude sledován jak včelařská praxe ovlivňuje zdraví včelstva. Budou vyvinuty nové diagnostické screeningové metody a udržitelná pojetí pro prevenci nemocí s výstupem v nových ošetřováních a selekčních nástrojích pro rezistentní kmeny včel. Výzkumné iniciativy budou spojovány s různými národními a mezinárodními budoucími výzkumnými a monitorovacími programy Evropskými, Severní a Jižní Ameriky, aby se zajistil globální přenos výsledků do včelařské praxe ve světové komunitě včelařů.


Research strategies to improve honeybee health in Europe
Robin F.A. Moritz1, Joachim de Miranda2, Ingemar Fries2, Yves Le Conte3,
Peter Neumann4, Robert J. Paxton5
Institut für Biologie, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Hoher Weg 4, 06099 Halle a.d. Salle, Germany

Pátrání po včelách v Americe

Jako reakce na stálé ubývání a mizení včelstev vznikl v USA na Universitě v Illinois projekt s pátráním po včelách. Na rozdíl od dotazníkových akcí tento projekt dělá z každého občana "vědce", který svoje pozorování umístí na webovou stránku. Program "BeeSpotter" vyzývá lidi, aby svoje pozorování a fotografie poslali na speciální webovou stránku: beespotter.mste.uiuc.edu

Jeden zajímavý objev zatím byl ten, že pátrač blízko Peoria poslal dvě absolutně jednoznačné fotografie čmeláka nazývaného rezavě flekatý čmelák, Bombus affinis, o kterém se mělo za to, že vyhynul, řekla profesorka entomologie May Berenbaum, která přišla s tímto pátracím projektem.
Stránka Beespotter

čtvrtek 13. května 2010

Nový způsob kontroly roztočů Varroa

Originální objev výzkumníků Michigan State University (MSU) by mohl pomoci chránit včely před smrtícími parazity, kteří ničily komerční včelstva.

Výzkumníkům MSU se poprvé podařilo vyrobit v laboratoři proteiny, které pomáhají kanálu iontů sodíku přes buněčné membrány parazitů známým jako roztoči Varroa. Výzkum, používající buněčné žabí vajíčka, také zjistil, že tyto proteiny reagují na chemické látky jinak, než bílkoviny sodíkových kanálů u včel, tedy zjištění, že by to mohlo být klíčem ke kontrole ovládání roztočů.

"Insekticid používaný ke kontrole varroázy, fluvalinát, se zaměřuje na sodíkové kanály roztoče," řekl Ke Dong, profesor entomologie MSU. "Ale roztoči se stávají rezistentní vůči fluvalinátu. Úspěšné vyrábění sodíkových kanálů roztoče v laboratoři dnes umožňuje vědcům vyvinout nové chemické látky, které se zaměřují na sodíkové kanály roztoče, ale nemají vliv na včely."

Fluvalinát paralyzuje roztoče a nakonec ho zabije. Ale kromě problému rostoucí rezistence roztoče, pesticid může poškodit včely a kontaminovat med, pokud není použit velmi pečlivě.

Vědci MSU také našli dvě aminokyseliny v kanálu sodíku roztoče, které činí roztoče odolným vůči tetrodotoxinu, neboli TTX, smrtelnému jedu nalezeném v rybě pufferfish, který není v současné době používán jako insekticid.

"Chemické látky, jako jsou fluvalinat a TTX napadá kanály sodíku u hmyzu a roztočů, a tak tento základní výzkum otevírá dveře pro další aplikovaný výzkum týkající se chemických látek na kontrolu roztoče a jiných škůdců hmyzu," řekl Dong.

Ostatní členové týmu jsou MSU Yuzhe Du, vedoucí výzkumný spolupracovník, Yoshiko Nomura, hostující vědec, Zhiqi Liu, bývalý vědecký pracovník, a Zachary Huang, docent, to vše v oddělení entomologie.

Roztoči Varroa napadli Spojené státy z východní polokoule v roce 1987 a mohou zabít celé včelstvo během roku. Krmí se včelí krví a přenáší viry. Roztoči vyhladily v roce 2004 téměř 50 procent americké komerční včelí populace.

Varroázy může také případně přispívat k nemoci hroucení včelstev, neboli CCD, podle amerického ministerstva zemědělství. Poprvé popsána v roce 2006, CCD je oficiální název pro mizení stovek tisíc včel z úlů celého světa. Vědci nebyli schopni najít příčinu.

"Tito roztoči jsou velký problém pro zemědělství," řekl Huang. "Téměř 80 procent z potravinářských plodin je závislých na opylování."

V Michiganu, ovoce a zelenina v hodnotě 400 milionů dolarů závisí na opylování včely medonosné a med a včelí vosk přidává dalších 5 milionů dolarů na státní ekonomiku každý rok. Celostátně včelí opylení je odpovědné za 15 miliard dolarů na přidané hodnotě plodin, zejména pro speciální plodiny, jako jsou mandle a jiné ořechy, bobule, ovoce a zeleniny, podle USDA. Je odhadováno, že jedno ze tří soust jídla lidí je díky opylování.

Výzkum byl zveřejněn 4. prosince ve vydání The Journal of Biological Chemistry.

MSU výzkum je financován z US Department of Agriculture a projektu GREEEN, Michiganské zemědělské iniciativy na MSU. Výzkum Donga a Huanga je také podporován Michiganskou Zemědělskou Experimentální Stanicí.

Zdroj zprávy

Švýcarští včelaři bijí na poplach

Zima 2009/2010 těžce zasáhla Švýcarskou včelí populaci se ztrátami 22 procent.
Dalších osm procent přežilo tak špatně, že nebudou mít šanci přežít déle, podle sdružení předních včelařů jedné země '.

Podle průzkumu, včelaři odhadují své ztráty na 10 milionů SFr ($9 milionů) a dodal, že ekologické důsledky budou těžké. Údaje jsou založeny na odhadu 18,000 včelařů v německy a románsky mluvící části země.

Přesná příčina úmrtí zůstává záhadou i přes několik vědecko-výzkumných projektů.

Podle včelařů je hlavní viník Varroa destructor, parazitní roztoč z Asie, který napadá včely.

swissinfo.ch a agentury

čtvrtek 6. května 2010

Apis cerana se šíří v Austrálii

Nové narušení australské biologické bezpečnosti poté, co tým Biosecurity Queensland našel asijské včely blízko oblasti Innisfail 55 mil jižně od Cairns.

Detekce včely A.C 25 mil od nejbližšího známého napadení, je mimo Cairns a Atherton Tablelands regiony a představuje novou výzvu programu vymýcení.

Koordinátor vymýcení Asijské včely Charlotte Greer řekl, že rezident s bydlištěm na předměstí Innisfail u Goondi upozornil Biosecurity Queensland na hnízdo včel v podlaze pod koupelnou.

Poté, co bylo potvrzeno, že se jedná o asijské včely, 24 členný personál se okamžitě soustředil na zničení hnízda v Innisfail na začátek činnosti dozoru.

"Je to opravdu důležité, abychom zjistili, jak včely cestovaly 40 km (25 mil), říká Greer.

"Naše týmy jsou teď tam a hledají další hnízda v této oblasti. Intenzivní práce na vymýcení včel jsou prováděny v prostoru kolem odhalení místa. Věříme, že toto konkrétní hnízdo bylo asi měsíc staré, a že se včely nevyrojily. "

Je to 84-té hnízdo od doby, kdy byl invaze zjištěna, od první detekce asijské včely v Cairns v květnu 2007.

Biosecurity Queensland provádí aktivní eradikační program v Cairns a okolí Aloomba, Goldsborough, Mareeba a Lake Eacham od doby, kdy byly asijské včely poprvé zjištěny.

"My jsme předtím prováděli sledování v oblastech Innisfail a Mourilyan, a reagovali na zprávy z veřejnosti," říká Greer. "Ale tohle je první pozitivní identifikace v oblasti Innisfail."

Biosecurity Queensland říká že bdělost společnosti a veřejné zpravodajství je nezbytnou součástí programu eradikace asijské včely a vyzývá všechny obyvatele, aby dávali pozor na jakékoliv podezřelé včely.

Shrnutí dopadů invaze asijské včely v Austrálii, podle rady včelařského průmyslu Austrálie:

* Ztráta exportu matek a včelích paketů v hodnotě $7.5 mil. / rok

* Ztráta produkce medu, která je snížena o 80% poté, co se objeví a pak se dále sníží, jakmile se usadí v oblasti

* Potřeba dvakrát více evropských včelstev pro opylení všech plodin pro stejný výkon

* Oslabení evropských včelstev loupežemi

* Nelze zvládnout opylování

* Agresivita včel

Alan Harman

sobota 1. května 2010

Čínský med se dováží ilegálně

a jak to, že my to víme...

Vědec z A & M University z Texaxu pokračuje v hledání vzorků medu, které jsou označeny jako pocházející z jiných zemí, ale jsou původem z Číny. Vaughn Bryant, palynolog a profesor antropologie, tráví spoustu času pozorováním snímků vzorků pylu, a porovnává je aby vystopoval původ pochybného medu.

Změna okresu původu z Číny, je navržena tak, aby se zabránilo sazbě ve výši až 500%, uložené vývozci za "dumping" - kdy med se prodává za mnohem nižší cenu než jsou jeho náklady, což je asi jeden-polovina toho, co to stojí med vyprodukovaný v USA.

Tato praxi téměř zničila trh pro domácí med, "říká Bryant, který je zároveň ředitelem palynologické laboratoře na Texaské A & M. Bryant, který se zabývá více než 100 vzorky medu ročně pro dovozce, vývozce, včelaře a producenty, říká, že věří, že on je jediným člověkem v USA který dělá melissopalynologii - studii pylu v medu - rutinním způsobem. Za posledních pět let analyzoval pyl v medu ze vzorků z celého světa, aby určil zdroje nektaru a původu medu.

Zkoumá dovezené vzorky údajně pocházející z Vietnamu, Kambodži, Indonésie a Laosu, a obvykle objeví vzorky směsi, s trochou medu z těchto zemí a většina směsi pochází z čínských zdrojů. Nyní se to často dělá, aby nemuseli platit vysoké clo, a vyšetřovatelé zaostávají ve stíhání těchto lumpáren.

"Včelaři v USA žádají, aby FDA přijalo přísnější směrnice o přesném označování medu, ale to je dlouhý, pomalý proces. Mezitím se snažím pomáhat sem a tam, ale je to téměř nemožné držet krok. " Někteří zahraniční vývozci obcházejí celní tarify mícháním medů z různých zdrojů, zatímco jiní míchají med na 50% cukrovým sirupem z kukuřice.

DNA studie pylu v medu jsou drahé a obtížné, říká Bryant. Izotopové studie mohou odhalit zdroj, pokud máte databázi izotopových signatur, které jsou v současnosti velmi omezené. "Nikdy jsme neměli 'pravdivé označování' v prodeji medu, a to bychom měli mít," říká. "A je potřeba, aby bylo nezákonné dovážet med, který byl filtrován pro odstranění pylu, potom je téměř nemožné zjistit odkud med pochází."

John Thomas, entomolog z Texasské A & M externista od 1957 - 1992 a také včelař a hlavní sponzor novému zařízení Texas Honey Bee na Texasské A & M říká, že je vděčný za práci Bryanta. "Bojovali jsme s čínskými dovozci, protože tam není med primární export, ale je to vedlejší produkt jiných výrobků pro léčebné účel," říká Thomas. "Tento systém, který vymysleli antropologové z A & M vystopuje původ medu přes obsažená pylová zrna. Bohužel to neřeší problém."

http://home.ezezine.com/1636/1636-2010.04.30.13.26.archive.html