neděle 11. října 2009

Mezistěna s menším rozměrem buňky nezabrání Varroa v množení

Ve třech nezávislých opakovaných studiích v terénu se srovnávaly biometrie roztoče Varroa a včelích populací ve včelstvech na jedné z dvou plodových buněk:  malá buňka (velikosti 4.9 ± 0.08 mm, včetně stěny) nebo konvenční velikosti(5.3 ± 0.04). 
 
V jedné ze studií, konečná populace včel byla významně vyšší ve včelstvech s malou buňkou ( 14994 +-2494 včel) než konvenční buňkou ( 5653 +- 1082). Avšak včelstva s malými buňkami měla významně vyšší populaci roztočů na plodu( 359.7  +- 87.4  proti 134.5 +- 8.7), procenta populace roztočů v plodu (49.4 +-7.1 proti 26.8 +- 6.7), a roztočů na 100 dospělých včel ( 5.1 +-,0.9  proti  3.3 +- 0.5). S třemi zbývajícími konečnými metrikami populace Varroa, byly střední trendy pro malou buňku nepříznivé. Došli jsme k závěru že mezistěny s technologií malých buněk nebrání populaci Varroa v růstu. 
Small-cell comb foundation does not impede Varroa mite population growth in honey bee colonies
Jennifer A. Berry1, William B. Owens2 and Keith S. Delaplane1

1  Department of Entomology, University of Georgia, Athens, GA 30602, USA
2  Owens Apiaries, 4510 Springwood Drive, Monroe, GA 30655, USA
 
Apidologie (2009) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com