úterý 8. března 2011

Viry a včely

Snadné a levné mapování virů mezi včelami
Firma BVS, Inc poskytuje včelařům služby přehledu o virech od roku 2008. Pomocí technologie IDVS (Integrated Virus Detection System), na kterou má BVS, Inc licenci z Centra Edgewood z armádního chemického a biologického centra. Je to celkem nová technologie, která dokáže levně a rychle detekovat viry a je nyní k dispozici veřejnosti.
Pomocí detekce virů ve včelstvech je možné a užitečné zmapovat rozdělení, frekvenci a druhy virové zátěže po celé zemi. Tyto údaje pak ukazují na různé faktory, které souvisí s virovou zátěží a může sloužit jako nástroj pro zlepšení metod ošetřování včel. Analýza jednoho vzorku stojí 50 dolarů a mohou se posílat sloučené vzorky z nějaké oblasti. Nejlépe 3 vzorky do roka, jaro léto podzim.

Je známo, že výskyt virů je úzce spojen s varoázou a že viry se velmi rychle množí v roztočích Varroa Destructor. Tito parazité pak infikují včely a celé včelstvo může podlehnout rychle virové nákaze.
Pokud jsou včely vystaveny vyšší úrovni různých stresů, doprava, počasí, špatná výživa, škůdci, Nosema, pesticidy, léčiva atd., viry se stávají aktivní a jejich rozšíření může vyvolat kolaps včelstev.
Přehled o virech ve včelstvech může včelařům dát určité vodítko pro změnu metod ošetřování, načasování a změna léčebných plánů, zlepšení výživy atd.