pátek 24. července 2009

Hniloba včelího plodu ve Skotsku

Ta zpráva ze Skotska mě zvláště zaujala, protože možná vysvětluje něco, s čím jsem se při prohlídkách podezřelých včelstev z moru v ochranném pásmu setkal, a měl jsem z toho špatné spaní.
Setkal jsem se s buňkami s uhynulými larvami, někdy zadečkem nahoru a často to připomínalo buňky na obrázcích dole. Z hmoty v buňce se netáhlo vlákno a nebyla přilepená ke stěně, bylo to někdyv zavíčkované buňce a tak jsem usoudil na nějakou virovou chorobu plodu. Měl jsem totiž za úkol hledat a potvrdit klinické případy moru v.p. a tak jsem to nerad musel přejít. Jedna věc je také společná: vysoký stupeň napadení varroázou, jejíž maximální invazi jsme zde v Česku zažili před 2 roky - 2007/2008, kdy zde zmizela 1/3 včelstev.

Zřejmě se ale bude jednat o zvláštní případ hniloby plodu.

zdroj původní zprávy ze Skotska:

Na začátku července 2009 ve včelnicích komerčního včelaře v Perthshire byla diagnostikována hniloba včelího plodu (European Foulbrood (EFB)). Tato poznámka byla sepsána na podnět a s účastí včelaře, zkušeného a respektovaného člena včelařské komunity ve Skotsku.

Tento výskyt hniloby je podezřelý, že je přítomen ve včelnicích včelaře po minimálně dva roky. Kolem 5% jeho včelstev je infikováno a včelař pálí všechna napadená včelstva. Pokračující vyšetřování ukazuje, že tato nemoc může být dobře zavedená ve včelnicích jiných včelařů v oblasti a v současnosti, nemohou být určeny zeměpisné hranice ani konečné příčiny výskytu. Nyní jsou podezřelé případy v široké oblasti Strathmore, v Carse of Gowrie a v oblasti Dundee. Je možné, že tato nemoc je ještě někde nerozpoznána a více rozšířena. Aktualizace k tomuto sdělení bude publikováno na stránce SBA jak bude pokračovat vyšetřování.

Nemoc lze těžko identifikovat a napadená včelstva byla považována za trpící Parasitic Mite Syndrome z důvodu neúčinného léčení na Varroa. Včelař hlásící tyto problémy Skotské vládě si přeje potvrdit roli místního včelařského inspektora v identifikaci opravdové podstaty infekce.

Tento výskyt EFB se liší od široce chápaného popisu nemoci následujícími věcmi:
  • Nejdřív zavíčkovaný plod je napaden, ačkoli vážné případy mohou mít několik nezavíčkovaných buněk s viditelnými symptomy
  • Testovací pásky prodávané firmou Vita nedávaly jasné výsledky a vše vyžaduje opatrnost v interpretaci
  • Zdá se, že se tento jev vyskytuje ve včelstvech trpících relativně vysokou zátěží roztočů.


Sdílí to charakteristiky s klasickým EFB následujícím:
  • Nepříjemný zápach obvykle není vždy přítomen
  • Měkká, pastovitá, zhroucená larvální tkáň
  • Netvoří se vlákno v testu sirkou

Případy jsou zpočátku identifikovány vybráním rámků se zralým zavíčkovaným plodem a hledáním víček, která se liší od jiných, zvláště těch která jsou mírně tmavší nebo nějak nepravidelná. U mnoha těchto buněk se zjistí že obsahují larvy infikované zvápenatěním, ale nízká část má larvu která se roztavila a může být bledá nebo se změnila do hněda. Takový rozklad larvy ale ne vždy má nepříjemný zápach, který by se dal srovnat s kazící se rybou, a dal silně pozitivní výsledek hniloby v laboratorním testu.

Jiné nemoci s takovými podmínkami může být popletena včetně moru včelího plodu, který má jiný zápach a rozložená larva tvoří vlákno při vytažení zápalkou, a vir sáčkového plodu, který má larvu ve vodním váčku s blánou, kterou lze celou vyjmout.

EFB je nemoc s povinností hlášení a potvrzení infikovaného místa spouští nařízení a požadavek vyšetřit včelstva v okruhu 5 km kolem ohniska.
Včelaři ve Skotsku se vyzývají aby hledaly příznaky ve svých včelstvech a hlásili podezřelé nálezy.

http://www.scottishbeekeepers.org.uk/contacts/documents/8_Diseases.pdf

Skotská asociace včelařů má pojištění a může kompenzovat včelařům zničení včelstev.

Ačkoli zničení spálením je tradiční postup, setřásání roje a léčení antibiotiky jsou alternativy, které mohou být nabídnuty včelařským inspektorem.

Nahoře: podezřelý plást se skvrnitým plodem, nezavíčkovaný vápenatý plod a odbarvená víčka (se šipkami) jsou potřeba dále vyšetřit.

Pod tím: tři podezřelé buňky na stejném plástu otevřené k inspekci, dvě s vápenatým plodem a jedena s bledou hnilobou infikovanou larvou.Hnědá larva infikovaná hnilobou odstraněná z buňky s tmavým víčkem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com