sobota 28. srpna 2010

Zlé a hodné bakterie ve včelách

Abstract výzkumné zprávy
Pokud dospělé včely (Apis mellifera) ze tří různých genetických kmenů, které jsou izolované, konzumují velké množství spor bakterie Bacillus Larvae (původce moru včelího plodu), nevznikají u nich žádné patologické efekty. (Včelám tyto spory moru neškodí.) Pitva a mikroskopické zkoumání odhalila spory hojně se vyskytující v trávícím traktu, ale nebyly tam nalezeny žádné vegetativní formy (tyčinky) v trubicích nebo v hemolymfě (včelí "krev").
Regenerace spro z tří hlavních oblastí střev dospělých včel ukázala, že 4 min po pozření spor je hlavní koncentrace spor lokalizována v předním střevě. Po 40 min většina spor byla ve středním střevu kde zůstala více jak 400 min. Za 4000 min většina spor přešla do zadního střeva.
Spory zůstaly životaschopné v trávícím kanálu po dobu nejméně 40,000 min. Životnost byla demonstrována růstem kolonií B.larvae v pevném substrátu (kvasnice+škrob) Když byly larvy včel krmeny sporami, ukázaly se jako infekční a způsobily mor v.p.

Resistance to American foulbrood in honey bees. XI *1: Fate of Bacillus larvae spores ingested by adults

William T. Wilson2
Faculty of Entomology, The Ohio State University, Columbus, Ohio 43210, USA
Received 27 July 1970. Available online 15 December 2004.


Zajímavá prezentace o přítomnosti blahodárné laktobakterie (lactobacilli a Bifidobacteria) v medovém váčku včely a její ochranných účincích pro včelu i pro konzumenty medu. Prezentace je s unikátními záběry z laboratoře a včel.

Medový váček a trávící trakt včely


Novel Lactic acid bacteria from the honey stomach of honey beesA na závěr jeden ohlas včelaře z Olomouckého kraje na naší českou metodu boje s morem včelího plodu. Otazník nad totálním pálením i zdravých včelstev.

Masakr a odvčelení míst jako lék na včelí mor? A likvidujeme skutečně jen nemocná včelstva?

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com