úterý 19. ledna 2010

Praktická příručka proti nemocem a škůdcům včel

Mezinárodní organizace pro potraviny a zemědělství při Organizaci spojených národů FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) vydala příruču Honey bee diseases and pests: a practical guide. Její obsah je velmi informativní s mnoha odkazy a dobře rezonuje se včelařskou vírou, kterou stále více vyznávám. Je zřejmé, že reálný je kompromis z různých objektivních i subjektivních důvodů - ekonomických, lokálních, kulturních atd. Ale je užitečné znát ten ideální stav, abychom k němu mohli alespoň pomalu směřovat a ne jako ignoranti bloudit mezi různými lživými mýty a legendami o výjimečnosti českého včelařství.

Anglicky psaná příručka má 42 stránek a za povšimnutí stojí

Kapitola 7 - strana 31

Všeobecná opatření k ochraně včel

V Asii je delší dobu potenciálně nemožné chovat včelstva bez nemocí a parazitů.
Obrovská asijská pevnina obsahuje miliony divokých hnízd domorodých druhů a vytváří nesmírný zásobník patogenických mikroorganismů a parazitů, které mohou s jistotou přeneseny do komerčních včelstev, kdekoli se oblasti rozšíření včel překrývají. Zalétávání, loupeže a sání nektaru na stejných květech jsou nejběžnější cesty přenosu nemocí a parazitů. Zatímco každá specifická včelí nemoc nebo parazit vyžaduje vlastní specifické metody zvládnutí, následující obecná doporučení, pokud jsou řádně přizpůsobena, mohou pomoci v prevenci anebo alespoň v redukci poškození včelstev.

- měla by být stálá vytrvalá snaha k udržení vitálních a energických populací včelstev, dobře kladoucí matky a adekvátních zásob medu a pylu. To je však možné se stálým přísunem pylu a nektaru.
- Počet nástavků a plástů v úlu by měl být přizpůsoben síle včelstva.
- Nemoci, paraziti a dravci by měli být řádně tlumeny hlavně u významně oslabených včelstev.
- Místa pro včelnice by se měla vybírat s velkou pečlivostí: Vyhýbat se silným větrům, vlhkým místům, nehygienickým podmínkám a místům s nedostatkem potravy.
- Včelstva by se měla chránit proti otravám pesticidy: měl by být častý dozor všech úrovní a typů pesticidů používaných v rozsahu snůšky včelstev.
- Všechny části a vybavení úlů by se měly udržovat čisté a v dobrém funkčním stavu.
- Úly by se měly držet na stojanech, a včelnice by se měly bezpečně oplotit, kdekoli hrozí nebezpečí dravců.
- S úly by se mělo manipulovat s velkou opatrností; vyhnout se zásahům, které mohou vyvolat loupeže nebo zalétávání včel, včetně přeplněných včelnic.

Další opatření

- Všeobecně je nejlepší včelařskou praxí prevence (nikoli medikamenty).
- Mechanická opatření by měla být nejlepší první a druhou volbou; a jistě je to nejbezpečnější způsob pro toho, kdo uvažuje o minimální kontaminaci nebo o riziku pro lidské zdraví.
- Zvýšené povědomí u sousedů, farmářů a dalších o prospěšnosti včel pro zdraví a opylování může zlepšit zemědělské praktiky a tudíž i lepší snůšku a méně jedů pro včely. Zvyšování povědomí o významu včel by mělo být proto považováno za velmi účinnou preventivní metodu a také jednou z možností zvýšit produktivitu.
- Rušení včelstev v úlu od včelařů, neznámých lidí a jiných nevčelařů by se mělo udržet na absolutním minimu.
- S nejvyšší péčí ve výběru by se měly používat chemikálie pro léčbu nemocí, a neměly by se zdůrazňovat, protože většina těchto substancí snadno kontaminuje vybavení úlu a med, vytváří rezistenci u patogenů a oslabují včelstva.
- Ekologické včelařské metody spočívají na metodách ošetření prospěšných včelám, včelím produktům a lidskému zdraví.

Jeden zajímavý blog o včelách a jejich nemocech:
Erika Wain - California

2 komentáře:

  1. Právě v tomto stylu a směru bude připravováno (a snad i realizováno)II. pražské včelařské setkání na Jižním Městě, které plánujeme ve středu 17. února a ponese název "Zdravá včelstva".
    I. setkání je ve středu 20.ledna od 16 hodin a nese název Včelí produkty pro lidské zdraví.
    Petr Texl

    OdpovědětVymazat
  2. To je pěkný text.. Dědeček včelaří 20 let, včelstvo přebral od bezdětného starého souseda, který ho zaučil. Měl 5 úlů, přistupuje k včelám s láskou a zodpovědností. Jiný včelař zavlekl do Čeladné včelí mor, tatínkovi zůstaly 2 úly. letos v zimě byly mrazy -25C a jeden úl umrzl. Nyní opečovává poslední včelstvo, ale včely jsou oslabené. Studuje literaturu, chodí na schůze, stará se o úl a stejně je nešťastný z výsledku.Laxi@centrum.cz

    OdpovědětVymazat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com