středa 29. července 2009

Nosema ceranae zřejmě není zabiják včel

Dostal se mi na oči výtah studie "Výsledky působení bezpříznakových infekcí Nosema sp. na včelstva"

Plísňový patogen Nosema sp. byl nedávno podezírán ze způsobení vážných ztrát včelstev ve středomořských oblastech. Zvláště nově detekovaný druh v Evropě, N. ceranae, byl spojován s případy umrtí včelstev. Rozšíření N.ceranae ve střední a severní Evropě je dobře dokumentováno, ale málo je známo o jeho dopadu na výkon včelstva za mírných klimatických podmínek. Tato studie má za cíl objasnit vztah mezi infekcí Nosema ceranae a úmrtností včelstva a výsledky působení bezpříznakových infekcí s Nosema sp. na včelstva.

Bylo pozorováno po dobu jednoho roku osmnáct včelstev v Německu, od července 2005 do června 2006. Odebíraly se vzorky živých včel dělnic a testovaly se na přítomnost spor Nosemy v červenci, srpnu, únoru a dubnu. Měřila se v červenci, listopadu a květnu síla každého včelstva (počet včel a plodových buněk). Sedmnáct ze včelstev vykazovalo vysoké napadení sporami Nosema sp. na začátku pozorovacího období. Následně se počty spor snížily na podzim, když spory byly nalezeny pouze ve třech včelstvech, ale byly znovu vysoké počty v únoru, s 10 pozitivně testovaných na Nosemu z 18 včelstev. Do dubna 2006 však pouze 4 z přežilých 16 včelstev obsahovalo spory Nosema. Žádné z testovacích včelstev nikdy nevykazovalo typické symptomy nemoci Nosemózy.
Molekulární analýza vzorků spor odhalila že Nosema ceranae byla převládající ve většině včelstev. Objevilo se několik smíšených infekcí mezi N. ceranae a N. apis v červenci 2005 a dubnu 2006, ale nikdy nebyly pozorovány samotné infekce s N. apis. Množství Nosema přítomné v každém vzorku včel se určoval pomocí kvantitativní PCR a vztahovalo se k síle včelstva a ploše plodu. Ačkoli nebyly přítomny příznaky nemoci během pozorovacího období, infekce Nosema sporami v únoru a dubnu měly příznačné negativní účinky na sílu včelstva a plodovou plochu následující květen. Včelstva s přítomnými sporami Nosema v srpnu také vykazovala tendenci být slabší s méně plodem následující jaro, ale účinky nebyly signifikantní. Nemohli jsme rozlišit mezi účinky N. apis a N. ceranae ve včelstvech bez příznaků.

Na závěr, infekce Nosema ceranae ovlivnila sílu včelstva, ale nekončila v zimě fatálně. S ohledem na úspěch přezimování včelstev, N. ceranae tudíž se zdá být nízko rizikový pathogen. Avšak, je potřeba větších polních studií pokrývajících delší pozorovací období ke správnému ohodnocení potenciálního rizika infekce s N. ceranae.

Title: Effects of symptomless infections with Nosema sp. on honey bee colonies

Author: Reinhold Siede1, Stefan Berg2, Marina Meixner1

1) LLH- Bieneninstitut Kirchhain, Erlenstr. 9, 35274 Kirchhain, Germany 2) LWG
Fachzentrum Bienen, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim, Germany

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com