čtvrtek 3. prosince 2009

Klubko včel kolem včelí matkyCo znamená toto zvláštní chování včel?
Tento v dalším textu popisovaný jev jsem totiž jednou také pozoroval a z rozhovorů se zkušenými včelaři vím, že to není tak vzácné. V naší literatuře se to připisuje jednoznačně útoku včel na jim nevyhovující matku, jako následek neúspěšného přidávání nové mladé matky. Věc ale jak se zdá není tak jednoznačná a jednoduchá. Proto mě zaujal popis tohoto jevu na stránkách Dave Cushmana, angličana známého pracovitého sběratele znalostí o včelách a k tomu komentáře v konferenci BEE-L.

Obrázek jsem převzal ze zajímavé webové stránky "Kronika prvního roku včelaření", kde je hodně zajímavých obrázků včel.


Klubko včel kolem matky

Překlad této stránky Dave Cushmana o zvláštním chování včel:
Poprvé jsem pozoroval toto chování nikoli přímým pozorováním z první ruky, ale nalezením ublýskaných proláklin v částech vystavěných plástů a divil jsem se, proč to tak je. To, co jsem pozoroval, byly prohlubně tvarované jako miska od lžičky a bylo zřetelné, že v nějakém místě plochy buněk byl normální plást kde byly ještě vidět stopy spodků buněk a stěn buněk ačkoliv byly poněkud vymazány a více a více zploštělé směrem k centru prolákliny.

Bylo to pár let po zpozorování těch proláklin, kdy jsem poprvé viděl tvoření chomáčů včel a protože jsem prstem strčil do hmoty chomáče zjistil jsem, že to dělají v proláklině jaké jsem viděl předtím, proto jsem použil termín "prostor pro chomáč včel" abych popsal ten prostor. Ale tento název byl pouze v duchu, protože jsem svá pozorování nepopsal.

Od té doby jsem viděl tvoření chomáčů mnohokrát, ale ne vždy se konaly prostoru proláklin v plástech. Myslím, že je to běžnější chování včel, než včelaři zjišťují a moje zdůvodnění je kvůli existenci proláklin a jejich ublýskaného vzhledu, který připisuji k opakovanému používání včelami a faktu, že když se skutečně tvoření chomáče ve skutečnosti odehrává, nastává horečné hemžení a tření včel o plást a to vytvoří tak lesklý vosk.

Zdá se, že je několik různých důvodů pro obklopování matky včelami a čtení co píše literatura o této věci nám málo pomůže, protože pisatelé viděli málo a dělají své interpretace toho, co si myslí, že viděli. Musím připustit, že hodně co říkám jsou také dohady spíše než vědecký poznatek získaný experimentem, ale zdálo by se , že jsem viděl víc z té aktivity, než ostatní popisují, protože někteří prohlašují, že to viděli pouze dvakrát za život, a já to viděl asi tucetkrát. Většina lidí si myslí, že je to nenormální, ale jestliže se to stává často, musí to mít příčinu nebo důvod.

Wedmore v příručce o včelaření říká....

Klubko včel kolem matky
56. Za jistých okolností včely dělnice se nakupí kolem a uzavřou matku. Má se za to, že je to panický pokus ji chránit. Stává se to jestliže je matka vystrašena. Nejpravděpodobněji se to stává během nebo po manipulaci na jaře za špatného počasí, když je málo zásob, na malých včelnicích a během loupeží; jinými slovy, v době stresu a v dobách kdy matka nemohla být nahrazena včelami. Staré včely, dlouho bez matky, jsou náchylné dělat chomáč kolem nové matky při zavádění, nebo u panenské matky po jejím návratu do úlu.

57. Když dělají včely chomáč tvoří klubko s matkou v centru. CHomáč je doprovázen charakteristickým syčivým zvukem ve zvuku včelstva. Chomáč bude semknutější jestliže snaha rozrušit ho rukou nebo použití kouře, a matka bude pravděpodobně poškozena nebo dokonce udušena. Jestliže vidíme chomáč, zavřeme úl okamžitě, je-li to možné, a počkejme na příhodnější okolnosti. Chomáč může být rozrušen namočením do vody, ale matka by měla být poto zaklíckována na čas, a včelstvo sledováno.

58. Abychom se vyhnuli tvoření chomáče, měli bychom co nejméně včely rušit na jaře, nedělat zbytečné prohlídky když je snůška nebo po krmení, a přestat, jestliže nastanou známky tvoření chomáče. Nervoznější tmavé rasy jsou více náchylné k tvoření chomáče kolem matky.
..........

Bratr Adam poukazoval že chomáč je častá událost u Tellianských včel A. M. intermissa a mnoho našich zparchantělých včel které byly odvozeno od tohoto zdroje nebo obsahují jeho geny, a zdá se že pozorování která dělal Wedmore kolem tmavých včel by mohlo být správné. Avšak já si všimnul tohoto chvání více vlastníma očima když jsem začal včelařit, v tom čase jsem dával přenost Italským hybridním včelám... Všimnul jsem si toho mnohem méně ačkoli moje pozorovací schopnosti se nezmenšily.

Co se týká vyrušování chomáče, měl jsem zhruba stejné příležitosti když se včely snadno rozehnaly a jiné kde byly sveřepě shluknuty. Méně se přikláním k přisuzování chování k jaru než Wedmore a nemohu spojovat chování ke zmíněnému syčivému zvuku, ale mohlo to být snadno špatné pozorování protože jsem po tom skutečně nepátral.

Zavádění nových matek bylo také citováno jako možná příčina, protože tvoření chomáče je spojeno s novými matkami, zvláště v době po zavedení, ale chování včel, které jsem viděl, kdy dělnice obklopí přidávací klícku, není stejné jako tvoření klubka, a zdá se agresivní a také je doprovázeno více kousáním do drátěné mříže klícky, ale obíhání matky tam není a shlukování není tak těsné.

Tvoření klubka včel je často považováno za jistý druh útoku na matku, ale mohlo by být také považováno jako ochrana matky před některými možnými útočnicemi. Ve skutečnosti je možné, že obě alternativy by mohly být pravdivé za různých okolností. Některé texty považují smrt v klubku uzavřené matky za jistou, ale já viděl matky, které byly v klubku prakticky bez chloupků, černé a lesklé, a jestli to byla vada nebo to byl následek pobytu v klubku to nevím, protože to mohlo stejně být tato vada matky, která způsobila lesklý vzhled bez chloupků a samotná vada mohla být důvod pro uzavření do klubka.

Uzavření sršňů do klubka včel.... Východní včely, Apis cerana se vyvíjely v oblastech, kde jsou sršně běžné a podle Steve Martina si včely vyvinuly drsné chování tvořením klubka jako obranu proti sršňům. Tato aktivita zvyšuje teplotu sršně nad tu, kterou může přežít. Jestli se tento mechanismus přenáší na A. mellifera je věc dohadů.

Na konci této stránky by bylo normální udělat závěry z toho, co bylo sepsáno, avšak tento předmět je tak málo známý, tak málo pochopený a prakticky neprozkoumán v minulosti, že odmítám dělat jakékoli závěry, protože je potřeba více výzkumu, ale jak se výzkumné ústavy ztrácí a jsou stále méně financovány, obávám se že taková práce se dělat nebude, pokud to nebudou volně spojené individuality jako Santa Group.

Od doby, kdy byla tato stránka sepsána, něco bylo reprodukováno ve zprávách BBKA (asociace britských včelařů) a dostal jsem následující mail od mladé ženy jménem Elaine a tady to uvádím s jejím dovolením.


Datum: 1 Aug 2008 11:53
Předmět: Chomáč včel kolem sršně

Drahý pane Dave

Velmi mě zajímal váš článek v novinkách BBKA týkající se tvoření včelího klubka.

Před dvěma roky časně z jara jsem našla chomáč včel velikosti slepičího vejce točící se v trávě přímo za jednom z mých úlů. Trávou a kouřem jsem odhalila v něm matku sršně, nebyla mrtvá, ale velmi špatná. Včely byly velmi klidné a spokojily se že hrozba pominula a hemžily po mrtvole.
Můj odhad byl, že to byla sršní matka (byla velká) co zkoumala prostor mezi dnem a sítí na varroa a měla v úmysl založit hnízdo.

Udivilo mě že včely reagovaly tak energicky zvláště když to byl velmi mírný kmen (původem z Nového Zélandu) který často nechá i čmeláky se nasytit!
Nikdy jsem neviděla klubko kolem matky, ačkoli jsem podezřívala když selhalo zavádění žlutých matek do tmavého kmene včel. Tmavší včely měly sklon tvořit chomáč kolem klícky velmi agresivně. Obrácené přidávání tmavé matky do žlutého včelstva nebyl problém. Zjistila jsem však, že štědré natření klícky medem zlepšuje výsledky přidáváníé. Pravděpodobně dělnice jsou včely navedeny ke krmení matky a začne proces přijímání.

Srdečně zdravím
ElaineNa konferenci BEE-L se k tomuto jevu objevilo pár komentářů:

Bob Harrison:

Zdravím všechny,
Jsem lačný čtenář včelařských knih. Přečetl jsem většinu knih publikovaných v USA a četl jsem knihy z celého světa publikované v angličtině. Právě čtu "The complete Book of Beekeeping" od Herbert Mace (U.K. copy 1976)

Vždy najdu zajímavé věci ve většině včelařských knih, ale obvykle nic pro mě zcela nového. Avšak na začátku kapitoly 8 o ošetřování na jaře čtu o události, kterou jsem předtím neviděl. Autor říká, že je to běžné v únoru v SK, když se úly otevřou časně v sezoně. Jeho péče o klubko včel je také zajímavá.

Citát z této knihy ze strany 92:

"Z nějakého důvodu,který nebyl vypátrán, včelstvo které je otevřeno v tuto dobu může obklopit matku do klubka. Někdy se to stane v jinou dobu, když je málo plodu, včelstvo které bylo vyrušeno kouřem zdá se zpanikaří a hodně včel běží k matce a obklopí ji těsně, že pokud není rychle uvolněna, udusí se. Údajně to mělo být kvůli extrémní obavě a ochraně v kritickém okamžiku. Stává se to častěji v době kdy nejsou mladé včely ale pouze staré přezimovalé včely. Jestliže je obravdu nezbytné riskovat prohlídky v tuto dobu, musí se udělat rychlé nahlédnutí a jestliže včely spěšně běhají, a uvidíme klubko velikosti vlašského oříšku po dnu, je potřeba rychlý zásah. Nejlépe vzít klubko a dát do vody, až se včely rozprchnou, matka se může vyjmou. Není-li po ruce voda, nemělo by se zakouřit silně dokud není matka uvolněna. Nestačí to, neboť bude uzavřena do klubka znova až odejdete. Musí být zaklíckována na plástu na několik hodin a uvolněna až později."

Přemýšlel jsem o tom pár dní. Otvíráme úly v únoru, abychom tam dali pylové placky, ale nikdy nešťouráme do úlu než začne matka klást. Nevidím potřebu a taky je těžko nalézt matky potom co se zastaví chov matek, bříško matky zmenší velikost. Když začínáme na severu se včelami nikdy se nepokoušíme nalézt matku v bezplodém včelstvu, protože vypadá téměř jako dělnice.
Jaké jsou teploty v Anglii normálně v únoru za pěkného dne? Nalézt bezplodé včelstvo ve Středozápadě bychom museli se dívat právě nyní až začnou delší dny kolem 20. prosince. Naše první kontroly téměř vždy vidíme nějaký plod, tak možná proto jsem nikdy neviděl matku v klubku v tomto čase roku.


Komentáře:

Bob Harrison:

Dobrá práce Dave na tvé stránc!
Viděl jsem hodně chomáčů kolem matek, když jsem vypouštěl matky. Většina bylo se zaváděním ruských matek do italských oddělků. Jedno včelstvo co jsem choval ruskou matku v klícce 10 dní protože když jsem jsem zvednul zátku v klícce včely ji uzavřely do klubka. Většinou týden, mnohokrát včely budou mít matečník schovaný a budou si cenit matečník a novou matku zavřou do klubka. Jiná včelstva budou ignorovat tucet matečníků a přijmou matku.

Nikdy jsem nezkoušel metodu s vodou, ale zkusím to příští jaro s oddělky. Obvykle mohu rozrušit klubko prsty, abych osvobodil matku.
Také jsem viděl v afrikanizovaných včelách klubko kolem evropské matky.
Čestně mohu říci, že jsem neviděl matky v klubku při jarní inspekci, ale v úlu byl nějaký plod.

bobAhoj Bobe

Je jemný rozdíl v chování s klubkem, mezi případem přidávané matky a té co je již usazena.

Je nějaká agrese spojena s nechutí k přidávaným matkám která vyvolává hodně kousání (můžete to vidět jako přerušovaná malá bílá skvrna na zádech hlaviček dělnic) v jiném případě není kousání a pohyb klubka je pozoruhodný, a hemžení je trochu jako hejno ryb měnících směr ve shodě.

3 komentáře:

 1. Vážení včelaři ,nečetl jsem pozorně všechno co bylo bylo napsáno o dušení matky,klubku kolem matky.Za svého pouze 30letého včelaření jsem několikrát zachraňoval matku ze sevření včel. Bylo to vždy po značení matek acet. barvou.Vždy se mi to podařilo.Matka bývá napadána i když aceton vyvane.Matka v klícce.Pro napadení matky musí být podnět.Přišel jsem i o několik matek při použití dolského odpařovače kys. mravenčí. Taková zařízení by se dávno měla nacházet v propadlišti včelařských dějin.Zdravím všechny skutečné včelaře a ochutnejte nový web.www.vcelar.org. Zdraví Zdeněk Dukát včelař disident

  OdpovědětVymazat
 2. Pane Zdenku,
  kdyz uvedete v souvislosti s Formidolem (ci KM) A mel byste rici i B.

  Jake uly, kolik nastavku, jak a kde byl formidol aplikovan, pri jake teplote atd. ?

  Informaci, ze Formidol sestreli matku jsem zachytil nekolikrat. Byl jsem z toho pri svych prvnich zkusenostech s Form. docela vydeseny. Nyni uz vim, ze v mem zpusobu vcelareni a aplikace docela zbytecne.

  Nezlobte se, ale mozna je treba si pripustit, ze chyba muze byt nejen ve formidolu ale take v rukach...

  T.H.

  OdpovědětVymazat
 3. odpověď TH anonym8. prosince 2009 v 14:17

  Vážený T H,nerad odpovídám anonymům. Moje odpověď je pomocí pro ty,kteří neznají odpařovače s delší dobou odparu,a tedy i nižší koncetrací k. mravenčí.Není to tedy v rukách,ale v hlavě. Z.Dukát

  OdpovědětVymazat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com