středa 7. dubna 2010

Pomůže nám hubnout výzkum včel?

Shrnutí autora nové studie -
Výběr potravin, jejich trávení a stravování jsou aspekty chování souvisejícího s potravinami, které se mohou stát patologické, jak je patrné ze zdravotních problémů obezity a diabetu. Pochopení toho jak se mohou molekuly vázat na mozkové buňky a signály a změnit chování v souvislosti s potravinami je v centru biomedicínského zájmu. Jedna taková molekula je inzulín, který se váže na buňky a prostřednictvím receptorů je připojena k supbstrátu inzulinového receptoru, insulin receptor substrate ( IRS ). Systémy podobné Inzulínu se nacházejí ve všech vícebuněčných zvířatech a receptory s IRS se nacházejí v mnoha druzích buněk, včetně tuku a svalů, kde receptor reguluje vychytávání glukózy. Je však známo, že signalizace na tyto "periferní" tkáně, na rozdíl od mozku, mají důsledky na chování. Potlačujeme gen kódující protein pro IRS v tukové tkáni včel, tedy u hmyzu s pokročilým potravinovým chováním. V reakci na toto zvířata pak shromažďují méně potravin bohatých na sacharidy (cukr obsažený v nektaru) a zkresluje se jejich snášení pylu, jako zdroje bílkovin. Smyslová citlivost k těmto vlivům na chování včely létavky ale ukazují, že tato citlivost zůstala nezměněna, když byl potlačen gen IRS. Tato studie identifikuje novou molekulární dráhu, která může regulovat hromadění potravy v včelstev a ukazuje, že chování k potravě může být ovlivněno signalizací podobnou inzulínu na periferní buňky.

Odkaz na studii:
http://www.plosgenetics.org/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1000896

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com