čtvrtek 18. února 2010

Veterinární novinky pro včelaře

Jako každý rok se v únoru v Nasavrkách sešli veterináři, kteří mají na starosti včely a včelaře. Místo očekávaného Dr.Vondrky řídila poradu příjemná dlouhovlasá krasavice MVDr. Jana Houdková z odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS.
Na úvod podal tajemník ČSV MVDr. Peroutka informaci o stavu včelařství. Zastavil se pokles počtu včelařů na asi 47 tisících (97% včelařů jsou členy Českého svazu včelařů). Počet včelstev na podzim 2009 bylo 497000, ztráty uhynulých včelstev z let 2007 a 2008 byly tedy téměř nahrazeny. Dotace na kompresory letos budou jako minulé roky. Léčiva nakupovaná přes OV budou již za dotovanou cenu (30%) za podmínky maximálně 3 objednávek. Odpadne tedy poprvé rozsáhlá administrativa zpracování žádostí o dotace, dokladování a převodů peněz. Byla vyzdvižena výborná spolupráce SVS s ČSV.

Dr. Houdková podala přehled o nové legislativě, Zákon 298/2009 - §70 . prodloužení lhůty o 6 týdnů od utracení včel., Vyhláška č.12/2010 mění vyhl. 299/2003 - zrušení Metodického návodu č. 3/2007 - bude platit od 1.3.2010. §138 Preventivní opatření p) likvidace neobsazených úlů pokud nejsou zabezpečeny proti včelám. §139.

Ing. Veselý z Beedol informoval o novinkách v boji s varoázou. Významné jsou změny kromě oficiálního názvu GABON PA 1.5 mg proužky do úlů u oblíbeného "Gabonu". Podrobná informace vyjde ve Včelařství - čísle 5/2010. Pro nedočkavce je tu několik rozdávaných informačních materiálů: Změny v distribuci Gabonu 1, Změny v distribuci Gabonu 2, Objednavka, Informace pro chovatele1, Informace pro chovatele 2, Formulář záznamů hodnocení 1, Formulář záznamů hodnocení 2.

V roce 2009 byl nenormální průběh v dynamice vývoje roztoče Varroa Destructor (V.D.) - byl to opožděný vrchol nárůstu.
Zásady tlumení varoázy jsou stále:
1. Snaha o dosažení nulové prevalence v začátku sezony důsledným léčením na podzim, v zimě a doléčení nátěrem plodu na jaře,
2. Monitorování populace roztočů v létě a včasným zásahem,
3. Hodnotit účinnost Gabonu a posílit ho kyselinou mravenčí.

Přirozený spad V.D. je ovliněn kondicí VD, kde jsou obrovské rozdíly. Proto se doporučuje ověřit stav zamoření otevíráním trubčího plodu. Kritické období je v období dovolených červenec a srpen, kdy často včelaři propásnou optimální termín zásahu. Amitraz ve Varidolu potvrdil svoji účinnost. Změna názvu zasáhla i Formidol 40 ml proužky do úlů. Roztoči si vytváří rezistenci (křížovou) na skupinu pyrethroidů. Možnost zlepšení Gabonu látkami blokujícím detoxikační enzymy roztočů - zvýšila by se ale cena. Rezistentní roztoči mají nižší vitalitu. Po 20 let používání chemikálií fluvalinatu, amitrazu, acrinathrinu se rezistence začíná projevovat až nyní. V okolních státech tomu bylo mnohem dříve. Za Gabon je těžké hledat adekvátní náhradu. Gabon účinkuje dobře i při poddávkování (1 proužek na úl). Jako náhrada se připravují přípravky na bázi Thymolu API LIFE VAR, přírodní přípravek ROTENON z kořenů rostlin (používají rybáři), HCOOH 85% 100 g a 50 g.
O nějaké významně snížené účinnosti Gabonu jsem v prezentaci nic nezachytil. Podezření o nedostatečném množství účinné látky v některých várkách se prý nepotvrdila.

Ing. Titěra podal přehled situace kolem moru včelího plodu. Podstatné pro včelaře je znát jak vypadá zdravý plod (bílý, perleťový). Jakákoli odchylka od normálu by se měla sledovat a vyšetřit - viry atd. Mor lze potvrdit pouze laboratorně - je ho několik druhů, neplatí vždy tradiční příznaky - hnědá zapáchající substance klihovitě se táhnoucí vlákno... Na vyšetření posílat celý plást. Laboratoře by měly posílat podrobnější výsledky vyšetření nenormálního plodu - nikoli jen výsledek NEGATIVNI. Hniloba plodu se u nás dlouhou dobu (25-30 let) nenašla. Ve Švýcarsku je však hniloba (EFB) rozšířená. Záměnu moru s viry může rozlišit jen laboratoř (PCR, barvení spor, mikroskop). Doporučení používat papírové tubusy na sběr vzorků spadu (měli). Vzorky měli v krabičkách od sirek a cigaret, kdy na dně krabic je vypadaná vrstva společné měli z celé ZO jsou nepřijatelné.
Je falešný a neopodstatněný často šířený názor, že původce moru v.p. je všude v přírodě. Mor (mimořádně odolné spory bakterie P.L.L.) je tam, kde byl dříve a nezlikvidoval se správně a tam kde nebyl, tak není. Velký význam má dohledávání "mrtvých" opuštěných stanovišť a jejich likvidace ohněm. Lesní požár je významná očistná přírodní událost.
Na imunitu včel má velký vliv celková kondice včelstva. Stresované včelstvo, kdy larvy krmí z "nedostatku personálu" včela s umazaným sosákem po čištění morové buňky, může podlehnout snadno i menšímu infekčnímu tlaku. Negativní vliv pesticidů, oslabení včelstev a podíl na vypuknutí epidemií. Desinfekční roztok 10 litrů vody, 1 litr Chlornanu sodného (SAVO) a 0.5 kg NaOH je jednorázový a funguje 1 den. Významné je zařazení do Vyhl. 12/2010 "podezření" - 6 měsíců a likvidace včelařského inventáře bez včel.
Odpoledne bylo na programu téma kontrol medu a otrav včel.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com