pondělí 16. srpna 2010

Včely a skvrny na slunci

Dva vědci mají teorii o příčině nemoci kolapsu včelstev.

Je jasné, že včely mizejí. CCD není nový fenomén, je zaznamenán periodicky po celém světě po staletí. Experti hledají biotickou příčinu, která by vysvětlila globální problém a vyloučili pesticidy a stanice vysílačů mobilních telefonů. Jedna příčina, která nebyla zkoumána jsou sluneční skvrny.

Než si řeknete, že jsme blázni, nechte nás vysvětlit naši logiku. Nějaký jev způsobuje, že celá zdravé včelstva opustí úly. Většina odborníků se shodne, že včely komunikují mezi sebou kývavými tanci, které sdělují souřadnice vzdálených zdrojů potravy. A včelaři se shodnou, že nevědí kam se včelstva podějí, když udeří CCD. Proto bychom měli studovat jak včely ztrácí orientaci.

Poštovní holubi a magnetotaktické bakterie mají magnetický kompas, který jim umožňuje orientaci. Základ jejich schopnosti spočívá v nerostu nazývaným magnetit, umístěným v subbuněčné organele nazývané magnetosom. Má schopnost vnímat magnetické pole Země. Oba organismy se ztrátí když schopnost monitorovat pole je rušeno. Nejpodrobnější studie slunce na geomagnetické účinky na organismus je snížení navigačních schopností holubů během sluneční bouře. Jiné migrující živočichové zejména delfíni a velryby, se dezorientují a najíždí na břeh. Nepřímé důkazy naznačují, že změny v magnetickém poli mohou ovlivnit biologický systém, který řídí orientaci. Šestý smysl v takových organizmech se nazývá "magnetocitlivost"

Sluneční bouře
Asi každých 11 let způsobují sluneční bouře narušení zemské magnetosféry. Asi každých 50 let sluneční bouře jsou tak intenzivní, že ruší letecké, radiové komunikace a způsobují poruchy GPS a ničí elektrické transformátory. V roce 1891 se stala epizoda CCD v Colradu ve stejnou dobu jako byla aktivita slunečních skvrn. V roce 1960 sluneční superbouře způsobila velké výpadky radia a elektřiny. Ve stejnou dobu Texas a Louisiana měla CCD. Současně když se nynější CCD začala asi před 6 až 8 lety, také to bylo současně se špičkou aktivity slunečních skvrn.

Od 1978 několik vědců opakovaně naznačují, že směr zemského magnetického pole by mohla souviset s orientací včel. Nicméně většina entomologů a včelařů to nebere na vědomí, že včely mohou záviset na něčem jiném než vizuální stopě a pozici slunce pro navigaci. Včely také obsahují železo ve formě magnetitu a důkaz ukazuje že když jejich magnetický kompas je rušen, jejich schopnost magnetické orientace je narušen. Jestli je to pravda, jejich schopnosti se orientovat v prostoru nebude během sluneční bouře fungovat. Potom budou včely zmatené na poli nebo v úlu. Jsme přesvědčeni že opustí potom úl aby hledaly souřadnice, které se naučily. Každopádně současný cyklus slunečních skvrn 1998 až 2009 právě končí a my sázíme na to že CCD jako včely zmizí. Až nastane jiná sluneční bouře.

Honeybees And Sunspots

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com